Design a site like this with WordPress.com
Get started

Al of niet het gezag van de Schrift volgende christenen

In welke mate volgen kerken de Bijbel of willen zij hun gelovigen die Heilige Schrift laten toetsen aan hun leerstellingen?

Essentie van het geloof voor een christen

Het is essentieel om te geloven wat er in de Bijbel staat opgetekend en daar Gods Woorden voor waar te aanvaarden, maar voor vele christenen is het makkelijker menselijke leerstellingen en gebruiken aan te houden.

Christenen horen niet passief te zijn

Vooraleer de tijd komt dat er algemene vrede zal zijn en het Koninkrijk van Christus zal aanbreken, zullen wij nog meerdere moeilijkheden moeten ondergaan.

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“. In veel landen is Hemelvaartsdag eenContinue reading “Voor hen die Hemelvaart vieren”

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

In het begin van deze eeuw kwam na enkele jaren intensief werk van vertalen, lezen, herlezen, hervertalen en redigeren, in 2004 een lang verwachte Bijbelvertaling in hedendaags Nederlands. De opzet was toen om een Nederlandstalige Bijbel voor te leggen in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Er waren heel wat tegenkantingen tegen die ‘taalvernieuwing’ voor de kerkelijke lectuur.Continue reading “Nieuwe Bijbelvertaling 2021”

Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen

In 2019 werd het even heel stil op de straten. Een Chinese Keizer leek rond te dwalen in de wereld. Eerst lachte iedereen met dat spook dat hen toch niet zou kunnen deren. Maar toen kwamen de cijfers van de ziekenhuizen anders aan geven en kwam men al snel te spreken over een ernstige pandemie.Continue reading “Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen”

Christelijke zangeres spreekt zich uit over ‘heidense leer’ van Bethel, Hillsong en Elevation

Doorheen de jaren zijn er heel wat evangelische groepen ontstaan. Van deze groepen zijn er heel wat die mikken op een breed publiek en er niet voor terugdeinzen om de meest populaire dingen in hun diensten op te nemen. De Amerikaanse christelijke artiest en aanbiddingsleider Mackenzie Morgan spreekt zich uit tegen de volgens haar ‘heidenseContinue reading “Christelijke zangeres spreekt zich uit over ‘heidense leer’ van Bethel, Hillsong en Elevation”

Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.

Iedereen van ons heeft de eigen keuze om te kiezen wat te geloven en wat als onwaar te beschouwen. Maar de Goddelijke Schepper verlangt van de mensheid dat deze afstand neemt van menselijke verzinsels omtrent Zijn bestaan en Schepping . Broeder Roberts schrijft: We werden uitgenodigd om deel te nemen aan de overgave van deContinue reading “Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.”

Illegale handel van bijbelfragmenten door Nederlander

De papyroloog Dirk Obbink lijkt niet zo zuiver te zijn als men zou verwachten van iemand die omgaat met het Woord van God. Die Nederlander wordt verdacht van illegaal oude papyrusfragmenten te verkopen aan het Bijbelmuseum in Washington. Hij deed ook wilde claims over de datering van die payrusrollen. Vreemd genoeg was Dirk Obbink hoogleraarContinue reading “Illegale handel van bijbelfragmenten door Nederlander”

Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken

Het Barna onderzoek over de toestand van het Christendom in Amerika laat duidelijk zien dat de Verenigde Staten van Amerika op dezelfde neerwaartse lijn zitten die wij hier al veel langer kennen. (> Gradual decline by American Christians) Men zou ook kunnen zeggen dat hier nooit zulk een diepgeworteld geloof was als in de V.S..Continue reading “Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken”