Design a site like this with WordPress.com
Get started

We moeten weer naar buiten met ons geloof

Originally posted on www.wandelingen.wordpress.com:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden…

Steeds minder kinderen die hun communie of vormsel doen

Het aantal kandidaten voor communies daalt jaar na jaar; maar wat zijn de beweegredenen voor diegenen die nog een communie wensen te doen?

Al of niet het gezag van de Schrift volgende christenen

In welke mate volgen kerken de Bijbel of willen zij hun gelovigen die Heilige Schrift laten toetsen aan hun leerstellingen?

Dagen om open te staan voor anderen

Een feestgebeuren voor meerdere godsdienstdenominaties tijdens de zelfde periode in april 2023

Jezus de lijdende man die riep tot God

En in angst zijnde man die roept om zijn hemelse Vader.

Voor Pesach 2023

Bij de opening van het belangrijkste feest van het jaar, nemen wij de herdenking van de bevrijding van Gods Volk in acht en denken wij eveneens aan het zoenoffer dat Gods Zoon voor de mensheid bracht.

Een bal voor Anderlecht

Op zaterdag avond 11 maart 2023 werd de aftrap gegeven voor de opbouw van een Franstalige dienstverlening van de Broeders in Christus in België.

Kerk geen plaats voor politieke slogans of vlaggen

Een grote vlag met de regenoogkleuren als symbool voor de Lhbt-gemeenschap in een Anglicaanse kerk heeft ophef veroorzaakt in de periode dat tegelijkertijd er heel wat te doen is over de transgender wetten.

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

Als men zegt te geloven en beweert christen te zijn moet dat christen zijn inhouden dat men gelooft in wat Jezus Christus gelooft en bereid is om in zijn God te geloven en die God van Jezus Christus te aanbidden, terwijl men dat geloof ook verder in daden omzet.