Design a site like this with WordPress.com
Get started

Peter Mertens in gesprek met Stella Assange

De Australische journalist, programmeur (voormalige hacker) en internetactivist Julian Assange legde met zijn mediaplatform WikiLeaks de oorlogsmisdaden van Amerikaanse en Europese legers in Irak en Afghanistan bloot. Doordat het uit kwam wie er achter WikiLeaks zat, werd hij persona non grata, en had hij geen vaste woon- of verblijfplaats meer; hij sliep op luchthavens enContinue reading “Peter Mertens in gesprek met Stella Assange”

Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

Als men zegt te geloven en beweert christen te zijn moet dat christen zijn inhouden dat men gelooft in wat Jezus Christus gelooft en bereid is om in zijn God te geloven en die God van Jezus Christus te aanbidden, terwijl men dat geloof ook verder in daden omzet.

Mogelijke nieuwe partij tegen het rechts extremisme in België

Nieuwe peilingen laten duidelijk zien hoe in België het rechtse veld sterk vooruit gaat en centrumpartijen alsmaar meer de voorkeur van de kiezers lijken te verliezen.

Verontrustend lage kijkcijfers na één jaar op het net

2020-2021 was een jaar van veel verandering op het internet. Veel Google tool gebruikers vonden zich met Blogger, Blogspot en Google Sites, indien zij dat verder wilden gebruiken, verplicht heel wat aanpassingen te doen. Doordat de Google Sites oude vorm niet automatisch konden overgedragen worden naar de nieuwe vorm van Google Sites, moest ik handmatigContinue reading “Verontrustend lage kijkcijfers na één jaar op het net”

Gaan we van een vagevuur naar een hel

De landen van het zuidelijk halfrond kijken uit naar de verantwoordelijkheid die de geïndustrialiseerde landen zouden moeten nemen en hoe er een schadevergoeding kan geregeld worden om de milieuschade te dekken.

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

2014 was ook het jaar dat de armoede in Vlaanderen op vier jaar tijd verdubbeld was

De eerste donkere wolken kwamen voor België nog niet vanuit Rusland over Donetsk, maar van onvoldoende verloning en de hoge werklast met burn-outklachten.

Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media

‘Civic journalism’ of burgerjournalistiek met schrijvers en/of bloggers die volhardend hun mening uiten en dingen aan de kaak durven stellen, kan de negatieve impact van sociale media tenietdoen: doordat ze niet meer focust op een zo groot mogelijk publiek te willen tevreden stellen, maar het publiek juist wil betrekken bij de inhoud die soms zelfs de kranten niet haalt, zonder de behoefte te hebben om de inhoud sensationeler en oppervlakkiger te maken.