Design a site like this with WordPress.com
Get started

Verzwegen pensioenregelingen

Een gevaar voor de democratie is hoe ver de politici van het gewone volk staan en zich zonder schroom verrijken op kap van de wekende mens aan wie zij heel wat beperkingen opleggen waar zij zichzelf niet wensen aan te houden of als politieker denken te mogen boven staan.

Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=AxLri0K_Ld0 We beseffen onvoldoende dat de techgiganten particuliere bedrijven zijn met richtlijnen die ze zelf kunnen vaststellen en handhaven. De samenleving is te veel gaan leunen op Facebook, Twitter en YouTube. Waarom het vooral fout gaat is dat de techgiganten vinden dat ze platforms zijn die ‘doorgeven’, terwijl overheden en…

Burgerjournalistiek

Originally posted on Onafhankelijke Burger Journalistiek:
De huidige media (landelijk, regionaal en lokaal) – en dan vooral de papieren media – is niet gericht als eerste op de artikelen. Stom he, zo’n opmerking? Nee hoor, de media is vooral gericht op de adverteerder, op geld dat binnen moet komen. Op die manier, en alleen op…

Al of niet gratis nieuwsvoorziening

Journalistiek heeft een publieke rol: de mensen informeren en educatie geven, maar in welke mate moet dat dan vergoed worden of gratis aangeboden worden.

Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein

Opzet van deze site was gratis een overzicht van boeiende gebeurtenissen aan te kaarten en een variatie van uiteenlopende nieuwsartikelen voor te leggen. Maar wegens de zeer lage interesse voor die overzichtsartikelen van krantenberichten twijfel ik er aan of het nog wel nuttig is er zo veel tijd aan te besteden.

De peperbus van nonkel Miele (14): VS wil oorlog in Oekraïne

Originally posted on dagelijks iets degelijks:
Tulsi Gabbard,(*) voormalig Amerikaanse volksvertegenwoordiger voor de Democratische Partij (2013-2021) suggereert dat de VS en de NAVO willen dat Moskou de aanval inzet tegen Oekraïne. Volgens haar zouden de NAVO en president Biden gemakkelijk een oorlog in Oekraïne kunnen voorkomen. Maar ze dromen ervan dat Rusland hun bondgenoot binnenvalt…

Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden

Vervolg van Onverantwoord gedrag van vele burgers Van al diegenen die denken dat hun vrijheid wordt beperkt door de coronamaatregelen kwamen ongeveer 17.000 demonstranten zaterdag in Berlijn hun ongenoegen uitdrukken in een sfeer van jullie maken de mensen maar wat wijs, er is helemaal niet zulk een gevaarlijk virus dat ons kan bedreigen. Zoals erContinue reading “Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden”