Design a site like this with WordPress.com
Get started

Zorgpersoneel laat haar (nood)stem horen

Het zorgpersoneel kwam op de laatste dag van januari 2023 de straat op om de regering te laten weten dat zij zo niet meer voort kunnen om de juiste goede zorg voor de mensen te kunnen bezorgen.

Kerk geen plaats voor politieke slogans of vlaggen

Een grote vlag met de regenoogkleuren als symbool voor de Lhbt-gemeenschap in een Anglicaanse kerk heeft ophef veroorzaakt in de periode dat tegelijkertijd er heel wat te doen is over de transgender wetten.

Recht op een toegankelijke huisarts dicht in eigen buurt

In meerdere plaatsen komen er tekorten aan zorgpersoneel (artsen en verpleegkundigen). Gemeenten en steden moeten daar hun verantwoordelijkheid nemen om er voor te zorgen dat elke inwoner in eigen buurt terecht zal kunnen voor verpleging.

Zorg is mensenwerk, geen bandwerk

In de zorgsector is de werkdruk veel te hoog en is het menselijk aspect meestal opzij geschoven door het administratief veel tijd opslorpende werk.

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

Betekent eenmaal gered, altijd gered?

Originally posted on Bliksem uit het oosten, het volgen van de voetstappen van het Lam:
★-=- Betekent eenmaal gered, altijd gered-=-★ Veel broeders en zusters praten volgens wat er in de Bijbel staat: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden…

Christenen horen niet passief te zijn

Vooraleer de tijd komt dat er algemene vrede zal zijn en het Koninkrijk van Christus zal aanbreken, zullen wij nog meerdere moeilijkheden moeten ondergaan.

Mogelijke nieuwe partij tegen het rechts extremisme in België

Nieuwe peilingen laten duidelijk zien hoe in België het rechtse veld sterk vooruit gaat en centrumpartijen alsmaar meer de voorkeur van de kiezers lijken te verliezen.