Design a site like this with WordPress.com
Get started

Al of niet het gezag van de Schrift volgende christenen

In welke mate volgen kerken de Bijbel of willen zij hun gelovigen die Heilige Schrift laten toetsen aan hun leerstellingen?

Voor Pesach 2023

Bij de opening van het belangrijkste feest van het jaar, nemen wij de herdenking van de bevrijding van Gods Volk in acht en denken wij eveneens aan het zoenoffer dat Gods Zoon voor de mensheid bracht.

Wat de Bijbel ons vertelt over de posities van God en Jezus

De God die de aarde maakte “22  Paulus antwoordde: “Mannen van Athene, ik zie dat jullie veel ontzag hebben voor de goden. 23 Want ik heb heel veel heiligdommen in jullie stad gezien. Ik heb zelfs een altaar gevonden waarop staat: ‘Voor de onbekende god.’ Over die God kom ik jullie vertellen. Jullie aanbidden HemContinue reading “Wat de Bijbel ons vertelt over de posities van God en Jezus”

God is er voor iedereen

God is er voor iedereen Arm of rijk, God maakt geen onderscheid. Voor God is iedereen gelijk. Iedereen die naar Hem wil komen zal Hij ontvangen. Iedereen die tot Hem spreekt zal Hij aanhoren. *  

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

Als men zegt te geloven en beweert christen te zijn moet dat christen zijn inhouden dat men gelooft in wat Jezus Christus gelooft en bereid is om in zijn God te geloven en die God van Jezus Christus te aanbidden, terwijl men dat geloof ook verder in daden omzet.

Essentie van het geloof voor een christen

Het is essentieel om te geloven wat er in de Bijbel staat opgetekend en daar Gods Woorden voor waar te aanvaarden, maar voor vele christenen is het makkelijker menselijke leerstellingen en gebruiken aan te houden.