Design a site like this with WordPress.com
Get started

De schakelaar moet aangeschakeld staan

English version > The switch must be turned on   “U bent het licht van de wereld, maar de schakelaar moet worden ingeschakeld. ” – Austin Alexander Lewis “U bent het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan niet worden verborgen. Noch doen mensen een lamp oplichten en deze plaatsen onder eenContinue reading “De schakelaar moet aangeschakeld staan”

Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus

“De lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus. Het is beslist een van de meest revolutionaire doctrines die ooit de menselijke gedachten bewoog en veranderde.” – H.G. Wells English version > Doctrine of the Kingdom of Heaven, which was one of the main teachings of Jesus