Design a site like this with WordPress.com
Get started

God is er voor iedereen

God is er voor iedereen Arm of rijk, God maakt geen onderscheid. Voor God is iedereen gelijk. Iedereen die naar Hem wil komen zal Hij ontvangen. Iedereen die tot Hem spreekt zal Hij aanhoren. *  

Angst is de kloof tussen het nu en later

“Angst is de kloof tussen het nu en later.” – Fritz Perls (1893-1970) Jezus beloofde zijn volgelingen drie dingen – dat ze geheel zonder angst zouden zijn, absurd gelukkig en constant in de problemen.” – G. K. Chesterton “Verneder u dus onder machtige hand van God, dat hij u maximaal mag opliften te zijner tijd.Continue reading “Angst is de kloof tussen het nu en later”

De schakelaar moet aangeschakeld staan

English version > The switch must be turned on   “U bent het licht van de wereld, maar de schakelaar moet worden ingeschakeld. ” – Austin Alexander Lewis “U bent het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan niet worden verborgen. Noch doen mensen een lamp oplichten en deze plaatsen onder eenContinue reading “De schakelaar moet aangeschakeld staan”

We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen

English version > We are to be joyful in the midst of our trials “We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen daar de testen van ons geloof geduld produceren, iets wat een ieder van ons zeker meer kan gebruiken! Niet makkelijk, maar zeker de moeite van het proberen. \” – Onbekend “MijnContinue reading “We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen”

Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus

“De lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus. Het is beslist een van de meest revolutionaire doctrines die ooit de menselijke gedachten bewoog en veranderde.” – H.G. Wells English version > Doctrine of the Kingdom of Heaven, which was one of the main teachings of Jesus