Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gaan we van een vagevuur naar een hel

De landen van het zuidelijk halfrond kijken uit naar de verantwoordelijkheid die de geïndustrialiseerde landen zouden moeten nemen en hoe er een schadevergoeding kan geregeld worden om de milieuschade te dekken.

Zéér mager akkoord voor de Belgische bevolking

Door haar continue woordbreuk maakt de regering dat het vertrouwen in de politici zodanig vermindert dat er bij de burger geen interesse meer zal zijn om nog te gaan stemmen, terwijl zij ondertussen moeten aanzien hoe hun koopkracht blijft verminderen, ondanks politieke beloften.

Grootste obligatiecrash van de afgelopen vijftig jaar

Het komt er echt op aan dat de regering aan de stijgende energieprijzen iets doet, zodat de werknemers meer vertrouwen krijgen in de toekomst en weer gaan durven geld besteden aan andere zaken, die ze zelfs niet dadelijk nodig hebben.

Beloften van energie bijdragen

Wees er van bewust dat iedereen makkelijk om de tuin geleid kan worden en het slachtoffer kan worden van oplichting, zeker nu er nog zo veel onduidelijkheden zijn omtrent teruggaven of tegemoetkomingen op de energie facturen.

De Russische economie niet ineengestort zoals verwacht

Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland zijn er verscheidene maatregelen getroffen om zogenaamd de Russische staatskas pijn te doen, maar de handelsbalans van Rusland is tussen januari en juli verdrievoudigd tot 167 miljard dollar.

Regen van vandaag onvoldoende om de droogte op te lossen

De droogte van dit jaar geeft duidelijk aan dat wij met een ernstig probleem zitten om voldoende water als reserve op te slaan.

Hoog tijd dat energie bedrijven een eerlijk deel betalen om de druk op huishoudens te verlichten

Beste lezer van Some View on the World Kijkend naar deze wereld kunnen wij vaststellen dat er bepaalde groeperingen goed geld verdienen aan de lopende oorlog in Oekraïne en de twistpunten tussen Rusland en landen die van haar afhankelijk zijn voor olie en gas. Kan je jouw energierekening en brandstof niet meer betalen, terwijl olie-Continue reading “Hoog tijd dat energie bedrijven een eerlijk deel betalen om de druk op huishoudens te verlichten”

Als Frankrijk de prijzen aan de pomp kan verlagen, waarom België niet?

De regering moet werk maken van een accijnsverlaging én een prijsverlaging plus moet een belasting gaan heffen op overwinsten.

Verenigd Koninkrijk stevent af op stagflatie en als België en Nederland niet opletten zullen zij volgen

In Groot Brittannië is de inflatie erg toegenomen en zijn er heel wat mensen die hun toevlucht moeten gaan zoeken bij voedselbanken en gaarkeukens. Men moet de inflatie onder controle te krijgen om een recessie en stagflatie te vermijden.

Energie besparende maatregelen

De regering heeft een expertengroep aangesteld om oplossingen te zoeken voor het energieprobleem, maar die lijken niet van voorgaande crisissen geleerd te hebben.