Design a site like this with WordPress.com
Get started

Een gemakkelijk vergeten of verwaarloosd onderwerp

Ook al mag het niet altijd zo klaar zijn, of open en bloot op tafel liggen, zijn de onderwerpen die ik graag wil aankaarten bijna allemaal in verband te brengen met de rechten van mens, dier en plant.

Voor Pesach 2023

Bij de opening van het belangrijkste feest van het jaar, nemen wij de herdenking van de bevrijding van Gods Volk in acht en denken wij eveneens aan het zoenoffer dat Gods Zoon voor de mensheid bracht.

Afstand overbrugt door herinnering

Naar het eind van het jaar toe gaand komen heel wat families bij elkaar. Hiervoor moeten ze dikwijls grote afstanden afleggen. Maar voor geliefden zijn die afstanden geen grenzen of onoverkomelijkheden.   Afstand scheidt nooit twee harten die echt om elkaar geven, want onze herinneringen overbruggen de mijlen en in enkele seconden zijn we er.Continue reading “Afstand overbrugt door herinnering”

Opstaan in donkere koude dagen

Het is voor velen niet bepaald aantrekkelijk om uit een warm bed te stappen om de koude in te trekken.

Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering

Elul bracht ons er toe om op de sjofar te blazen als een teken van waarschuwing voor de dagen die wij nu tegemoet moeten gaan en hoe wij verder op de allerhoogste moeten vertrouwen.

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“. In veel landen is Hemelvaartsdag eenContinue reading “Voor hen die Hemelvaart vieren”

Al of niet gratis nieuwsvoorziening

Journalistiek heeft een publieke rol: de mensen informeren en educatie geven, maar in welke mate moet dat dan vergoed worden of gratis aangeboden worden.

Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein

Opzet van deze site was gratis een overzicht van boeiende gebeurtenissen aan te kaarten en een variatie van uiteenlopende nieuwsartikelen voor te leggen. Maar wegens de zeer lage interesse voor die overzichtsartikelen van krantenberichten twijfel ik er aan of het nog wel nuttig is er zo veel tijd aan te besteden.

Een wachter die het zwaard ziet komen

Zij die zich Christen noemen moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen omtrent het uitkijken en kenbaar maken van de eindtekenen.