Design a site like this with WordPress.com
Get started

We moeten weer naar buiten met ons geloof

Originally posted on www.wandelingen.wordpress.com:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden…

Rubriek klassieke mobiliteit – april 2023

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Het is weer eens tijd voor een update voor de rubriek klassieke mobiliteit. Links uit de Nederlandstalige online mainstream nieuws sites Automobilisme De file is weer terug van weg geweest. Het enige wat nodig was, een eenvoudige maatregel en nauwelijks omstreden: Het advies om waar het mogelijk is thuis…

Rubriek duurzaamheid – april 2023

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Zoals belooft een stukje over stikstof en over de wolf. Laat ons beginnen met het hoofdpijndossier stikstof. De politiek is er nog steeds niet over uit. Enerzijds vindt men dat er echt iets moet gebeuren en anderzijds wil men niet dat er iets gebeurd. Men stelt het nemen van…

Betekent eenmaal gered, altijd gered?

Originally posted on Bliksem uit het oosten, het volgen van de voetstappen van het Lam:
★-=- Betekent eenmaal gered, altijd gered-=-★ Veel broeders en zusters praten volgens wat er in de Bijbel staat: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden…

Extra rubriek – de 30st landelijke hittegolf

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Het is uiteindelijk het weer weer gelukt. Een landelijke hittegolf. Eerdere pogingen deze zomer zijn allen op een haartje na mislukt maar deze keer was het raak. Misschien dat je langzaam aan begint te wennen aan de hitte maar op de zondag na viel het best wel mee. Maar…

Rubriek energie transitie – juli 2022

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Ook al is het dan vakantietijd en is het heel warm in het oosten des landes toch zal er desondanks gepubliceerd dienen te worden. Ik zou het kunnen hebben over de stikstof crises maar dat valt toch meer onder rubriek duurzaamheid. Dat houdt u dus nog te goed. Verder…

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

Rubriek energietransitie – april 2022

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
De noodzaak om van fossiel energie naar duurzame energie over te stappen is onverminderd. De oorlog van Poetin in de Oekraïne heeft daar niets aan veranderd. Wat wel veranderd is de randvoorwaarde om de overgang te maken. Namelijk in de eerste instantie overstappen van Russische energie naar niet-Russische. Dat…

De toekomst van de journalistiek

Originally posted on Hanna :
Over de invloed van sociale media is al veel gezegd en geschreven. Al lijkt er daar wel een algemene tendens te zijn die eerder negatief is tegenover sociale media. Verschillende onderzoeken en krantenartikelen waarschuwen voor de negatieve gevolgen. Het valt ook op dat er voornamelijk op jongeren gefocust wordt. Neem maar…