Extra rubriek – de 30st landelijke hittegolf

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Het is uiteindelijk het weer weer gelukt. Een landelijke hittegolf. Eerdere pogingen deze zomer zijn allen op een haartje na mislukt maar deze keer was het raak. Misschien dat je langzaam aan begint te wennen aan de hitte maar op de zondag na viel het best wel mee. Maar…

Rubriek energie transitie – juli 2022

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Ook al is het dan vakantietijd en is het heel warm in het oosten des landes toch zal er desondanks gepubliceerd dienen te worden. Ik zou het kunnen hebben over de stikstof crises maar dat valt toch meer onder rubriek duurzaamheid. Dat houdt u dus nog te goed. Verder…

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

Rubriek energietransitie – april 2022

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
De noodzaak om van fossiel energie naar duurzame energie over te stappen is onverminderd. De oorlog van Poetin in de Oekraïne heeft daar niets aan veranderd. Wat wel veranderd is de randvoorwaarde om de overgang te maken. Namelijk in de eerste instantie overstappen van Russische energie naar niet-Russische. Dat…

De toekomst van de journalistiek

Originally posted on Hanna :
Over de invloed van sociale media is al veel gezegd en geschreven. Al lijkt er daar wel een algemene tendens te zijn die eerder negatief is tegenover sociale media. Verschillende onderzoeken en krantenartikelen waarschuwen voor de negatieve gevolgen. Het valt ook op dat er voornamelijk op jongeren gefocust wordt. Neem maar…

Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=AxLri0K_Ld0 We beseffen onvoldoende dat de techgiganten particuliere bedrijven zijn met richtlijnen die ze zelf kunnen vaststellen en handhaven. De samenleving is te veel gaan leunen op Facebook, Twitter en YouTube. Waarom het vooral fout gaat is dat de techgiganten vinden dat ze platforms zijn die ‘doorgeven’, terwijl overheden en…

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is nodig. En mogelijk

Originally posted on George Knight:
Mijn reactie op een opinie-artikel van Michael van der Galien op DDS: Journalistiek is altijd afhankelijk van geldschieters. Want het is mensenwerk, en dat moet betaald worden. Of door sponsors, abonnees of inkomsten uit reclame. Met die bril gezien bestaat er per definitie geen ‘onafhankelijke onderzoeksjournalistiek’. Maar die kan wel…

The New York Times en de journalistiek: de waarheid is …

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE Media doen er verstandig aan om in het openbaar te antwoorden op aanvallen van populisten. Deze hebben er een handje van om media nep te noemen en van te beschuldigen vooringenomen te zijn. Zelfs om het idee van de waarheid te betwijfelen. Maar er past een onderscheid. Journalisten zijn…

Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media

‘Civic journalism’ of burgerjournalistiek met schrijvers en/of bloggers die volhardend hun mening uiten en dingen aan de kaak durven stellen, kan de negatieve impact van sociale media tenietdoen: doordat ze niet meer focust op een zo groot mogelijk publiek te willen tevreden stellen, maar het publiek juist wil betrekken bij de inhoud die soms zelfs de kranten niet haalt, zonder de behoefte te hebben om de inhoud sensationeler en oppervlakkiger te maken.

Burgerjournalistiek

Originally posted on Onafhankelijke Burger Journalistiek:
De huidige media (landelijk, regionaal en lokaal) – en dan vooral de papieren media – is niet gericht als eerste op de artikelen. Stom he, zo’n opmerking? Nee hoor, de media is vooral gericht op de adverteerder, op geld dat binnen moet komen. Op die manier, en alleen op…

Create your website with WordPress.com
Get started