Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dagen om open te staan voor anderen

Een feestgebeuren voor meerdere godsdienstdenominaties tijdens de zelfde periode in april 2023

Jezus de lijdende man die riep tot God

En in angst zijnde man die roept om zijn hemelse Vader.

Voor Pesach 2023

Bij de opening van het belangrijkste feest van het jaar, nemen wij de herdenking van de bevrijding van Gods Volk in acht en denken wij eveneens aan het zoenoffer dat Gods Zoon voor de mensheid bracht.

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering

Elul bracht ons er toe om op de sjofar te blazen als een teken van waarschuwing voor de dagen die wij nu tegemoet moeten gaan en hoe wij verder op de allerhoogste moeten vertrouwen.

Bij de graftombe van rabbijn Nachman van Breslov in Uman

De grote mysticus rabbijn Nachman van Breslov, kleinzoon van de stichter van het chassidische jodendom, Baal Shem Tov, geeft de mensen in Uman veel hoop.

Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict

Groot probleem bij vele mensen is dat zij vele Joden gelijk schakelen en anti-Palestijns noemen. Zij vergeten dat er heel wat Joden zijn die zich tegen de Zionisten verzetten en totaal niet akkoord gaan met de acties van discriminatie en aanvallen tegen Palestijnen door de Israëlische regering. Algemeen moet men beseffen dat elke mens eenContinue reading “Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict”

Godsdienstvrijheid onder druk

Uit het vorige week verschenen International Religious Freedom Report, een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheid over godsdienstvrijheid, blijkt dat wereldwijd het godsdienstig denken en leven sterk onder druk stond in 2020. Antisemitisme, haat tegen moslims en andere vormen van onverdraagzaamheid namen opnieuw toe. Het viel al waar te nemen in het eerste decennium vanContinue reading “Godsdienstvrijheid onder druk”

Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen

Willem J. Ouweneel wil diegenen die op een van de punten van de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) bewust en weloverwogen een andere visie kiest, niet als christen kunnen erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) waar hij op zinspeelt gaat om  de Drie-eenheid, Christus’ waarachtige godheid en waarachtige mensheid, de schepping, de zondeval, de verlossing doorContinue reading “Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen”

Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel

Deze week kregen wij op de televisie te zien hoe volgens het plan van Trump voor Israel heelder landbouw gebieden van de Palestijnen zo maar worden ingepalmd om plotseling tot het land Israël te behoren en onbereikbaar te zijn voor de Palestijnen tot wie dat land toebehoorde? Ongelofelijk dat de Verenigde Natieën en de WestelijkeContinue reading “Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel”