Design a site like this with WordPress.com
Get started

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering

Elul bracht ons er toe om op de sjofar te blazen als een teken van waarschuwing voor de dagen die wij nu tegemoet moeten gaan en hoe wij verder op de allerhoogste moeten vertrouwen.

Bij de graftombe van rabbijn Nachman van Breslov in Uman

De grote mysticus rabbijn Nachman van Breslov, kleinzoon van de stichter van het chassidische jodendom, Baal Shem Tov, geeft de mensen in Uman veel hoop.

Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict

Groot probleem bij vele mensen is dat zij vele Joden gelijk schakelen en anti-Palestijns noemen. Zij vergeten dat er heel wat Joden zijn die zich tegen de Zionisten verzetten en totaal niet akkoord gaan met de acties van discriminatie en aanvallen tegen Palestijnen door de Israëlische regering. Algemeen moet men beseffen dat elke mens eenContinue reading “Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict”

Godsdienstvrijheid onder druk

Uit het vorige week verschenen International Religious Freedom Report, een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheid over godsdienstvrijheid, blijkt dat wereldwijd het godsdienstig denken en leven sterk onder druk stond in 2020. Antisemitisme, haat tegen moslims en andere vormen van onverdraagzaamheid namen opnieuw toe. Het viel al waar te nemen in het eerste decennium vanContinue reading “Godsdienstvrijheid onder druk”

Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen

Willem J. Ouweneel wil diegenen die op een van de punten van de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) bewust en weloverwogen een andere visie kiest, niet als christen kunnen erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) waar hij op zinspeelt gaat om  de Drie-eenheid, Christus’ waarachtige godheid en waarachtige mensheid, de schepping, de zondeval, de verlossing doorContinue reading “Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen”

Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel

Deze week kregen wij op de televisie te zien hoe volgens het plan van Trump voor Israel heelder landbouw gebieden van de Palestijnen zo maar worden ingepalmd om plotseling tot het land Israël te behoren en onbereikbaar te zijn voor de Palestijnen tot wie dat land toebehoorde? Ongelofelijk dat de Verenigde Natieën en de WestelijkeContinue reading “Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus

In het vorige bericht hebben wij gezien dat de aanhanger aangeeft om getrouw te willen zijn aan een persoon of aan een ideologie. Zo is de aanhanger van Jeshua of Jezus toegenegen aan die Nazareense leermeester, terwijl een Calvinist aangeeft te houden aan de leerstellingen van Calvijn. Het aanhangen van iets of iemand gaat overContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus”

Nieuwe website voor Joods Cultureel Kwartier

Joods Cultureel Kwartier lanceert nieuwe website. Begin december 2016 lanceerde het Joods Cultureel Kwartier een nieuwe website. Alle oude webadressen leiden vanaf die slotmaand voor 2016 naar JCK.nl, een interactief geheel waar een hoop te klikken en te ontdekken valt. Onder het JCK vallen het Joods Historisch Museum, het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge, deContinue reading “Nieuwe website voor Joods Cultureel Kwartier”

Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie

Naast een islamitische kijk op de wereld staat er ook een joodse kijk tegenover de christelijke visie. In “Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen” keek ik op een Lastige Vragensteller die zich op het net komt roeren in het Nederlands en in het Engels.Continue reading “Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie”