Design a site like this with WordPress.com
Get started

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“. In veel landen is Hemelvaartsdag eenContinue reading “Voor hen die Hemelvaart vieren”

Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan

Het niet onder wapens willen gaan hoeft niet te betekenen dat personen van een bepaalde leeftijd zich niet zouden kunnen inzetten om te helpen in een land van oorlog. Telkens als er ergens een oorlog opduikt worden mannen in dat land van oorlog geconfronteerd met de gewichtige vraag om al dan niet wapens op teContinue reading “Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan”

Wanneer moet je je laten testen op corona?

Vooraleer de deuren van dokters plat te lopen ben je best na te gaan of je wel corona zou hebben door een evaluatieformulier door te nemen en een zelftest te doen.

Verhaal van hoop – verdriet en troost

Glasgow had zoveel meer kunnen en moeten betekenen, maar wij staan niet stil. Overal ter wereld komt een krachtige beweging tot stand. Als burger moet u beseffen dat we niet alleen zijn en dat uw stem ook impact kan hebben. We worden elke dag sterker en invloedrijker.

What is life?

What is life? Our answer to this question will, to some extent, depend on what is on our mind when we are asked. Life has physical, emotional, relational and spiritual aspects and each of these will have an influence on our answer. Think about it for a moment. What does it mean to you, rightContinue reading “What is life?”

Exhortation – Exhortatie of uiteenzetting

Explanation about what you will find under the tag “exhortation”. / Uitleg over wat u zal kunnen vinden onder de tag “exhortatie.