Design a site like this with WordPress.com
Get started

Al of niet het gezag van de Schrift volgende christenen

In welke mate volgen kerken de Bijbel of willen zij hun gelovigen die Heilige Schrift laten toetsen aan hun leerstellingen?

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

Als men zegt te geloven en beweert christen te zijn moet dat christen zijn inhouden dat men gelooft in wat Jezus Christus gelooft en bereid is om in zijn God te geloven en die God van Jezus Christus te aanbidden, terwijl men dat geloof ook verder in daden omzet.

Essentie van het geloof voor een christen

Het is essentieel om te geloven wat er in de Bijbel staat opgetekend en daar Gods Woorden voor waar te aanvaarden, maar voor vele christenen is het makkelijker menselijke leerstellingen en gebruiken aan te houden.

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“. In veel landen is Hemelvaartsdag eenContinue reading “Voor hen die Hemelvaart vieren”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus

In het vorige bericht hebben wij gezien dat de aanhanger aangeeft om getrouw te willen zijn aan een persoon of aan een ideologie. Zo is de aanhanger van Jeshua of Jezus toegenegen aan die Nazareense leermeester, terwijl een Calvinist aangeeft te houden aan de leerstellingen van Calvijn. Het aanhangen van iets of iemand gaat overContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus”

Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk

Wijziging van Gereformeerd2.jpg: De Christelijke Gereformeerde Gemeenten blijken sinds 1968 niet meer te bestaan, en daarentegen zijn er juist wel weer Nieuwe Vrijgemaakte Kerken ontstaan. Nou maar hopen dat er niet wéér een scheuring komt, want er is geen plek meer onderaan over voor nóg een kerk…. *kijkt een beetje sip* (Photo credit: Wikipedia) TweeContinue reading “Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk”

500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

De meeste protestanten zal je vandaag horen zeggen dat zij mogen terugblikken op \”500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer\”. Voor de protestanten is dit 500-jarig jubileum een goede aanleiding om meerdere lezingen en studies te brengen over de Reformatie. Het kan een tijd van reflectie genoemd worden waarbij mag nagedacht wordenContinue reading “500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer”

Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

In Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan op Op zoek naar God, wordt er gewezen op het feit dat niet alle kaartenmakers even goed zijn alsook niet allemaal dezelfde kwaliteit afleveren. Dit als aanzet om te kijken naar de levensgids die veel mensen terzijde laten liggen omdat zij denken dat zij zonder kunnen. VelenContinue reading “Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel”

Hoe omgaan met huidige moeilijkheden

Wij kunnen er niet omheen dat de wereld bijna op haar kop staat. Ze is werkelijk vierkant gaan draaien. De laatste eeuw liet al voelen dat het met de natuur de verkeerde kant uitging. In de 19de eeuw had men zonder er bij stil te staan een zeer zware last gelegd op het milieu. TerwijlContinue reading “Hoe omgaan met huidige moeilijkheden”