Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dagen om open te staan voor anderen

Een feestgebeuren voor meerdere godsdienstdenominaties tijdens de zelfde periode in april 2023

Najla werd geëvacueerd uit Afghanistan: “‘Anders hadden de Taliban mij uit elkaar gerukt'”

De Afghaanse Najla vindt dat zij twee keer geboren is. ‘Eén keer toen ik op de wereld werd gezet en één keer toen een Nederlandse soldaat mij letterlijk uit het riool omhoogtrok. Als hij mij niet naar de evacuatievlucht had gebracht, hadden de Taliban mij uit elkaar gerukt. Dat weet ik zeker.’ Voor de zomerContinue reading “Najla werd geëvacueerd uit Afghanistan: “‘Anders hadden de Taliban mij uit elkaar gerukt’””

Godsdienstvrijheid onder druk

Uit het vorige week verschenen International Religious Freedom Report, een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheid over godsdienstvrijheid, blijkt dat wereldwijd het godsdienstig denken en leven sterk onder druk stond in 2020. Antisemitisme, haat tegen moslims en andere vormen van onverdraagzaamheid namen opnieuw toe. Het viel al waar te nemen in het eerste decennium vanContinue reading “Godsdienstvrijheid onder druk”

Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel

Deze week kregen wij op de televisie te zien hoe volgens het plan van Trump voor Israel heelder landbouw gebieden van de Palestijnen zo maar worden ingepalmd om plotseling tot het land Israël te behoren en onbereikbaar te zijn voor de Palestijnen tot wie dat land toebehoorde? Ongelofelijk dat de Verenigde Natieën en de WestelijkeContinue reading “Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel”

Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie

Naast een islamitische kijk op de wereld staat er ook een joodse kijk tegenover de christelijke visie. In “Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen” keek ik op een Lastige Vragensteller die zich op het net komt roeren in het Nederlands en in het Engels.Continue reading “Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie”

Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen

Op 30 november begon een “Lastige Vragensteller\” enkel vragen op het net te plaatsen waarna hij ook antwoorden poneerde. Die vragen die hij durft te stellen zijn vragen die op vele tongen liggen, maar dikwijls ook niet durven uitgesproken worden omdat men bang is om over zulke onderwerpen te praten. Heel veel jaren terug hadContinue reading “Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen”

Amerikaans-Iraanse voorganger Saeed Abedini plaatst omstreden bericht

Ongelofelijk hoe de haatzaaiïng en valse berichtgeving over de Islam verder gaat. Vooral in Amerika heeft men duidelijk zulk een schrik te pakken dat alles dat maar enigszins verwijst naar islam of moslim als duivels wordt aanschouwt. Overal ter wereld vinden wij mensen die beweren dat Islam van Satan is, waarbij zij dan die satanContinue reading “Amerikaans-Iraanse voorganger Saeed Abedini plaatst omstreden bericht”

Veroverende geloofsgroep

Sommigen vrezen dat er misbruik wordt gemaakt van migratie. Men kan natuurlijk niet ontkennen dat Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd. Dat migratie slechts een verkapte verovering is en dat de veroveringstocht der islamieten pas zal eindigen wanneer de hele wereld is veroverd gaat een brug te ver. HetContinue reading “Veroverende geloofsgroep”

Angst en verlossing van het kwaad

Nederlands: Dia. Achter de ramen onder de koepel van de moskee zijn een reeks halve manen met vijfpuntige ster te zien. De halve maan en vijfpuntige ster vormen samen het symbool voor de islam.. Een reeks halve manen met vijfpuntige ster achter de ramen van een moskee van Hindoestaanse moslims, Paramaribo-Noord (Photo credit: Wikipedia) HetContinue reading “Angst en verlossing van het kwaad”

Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat

In april 2013 liet de leider van Islamic State of Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi, weten dat ISI en al-Nusra zouden samenvloeien tot \”Islamitische Staat in Irak en de Levant\” (ISIL) later het ISIS (Islamic State of Iraq and Al-Sham). Al-Nusra verzette zich tegen die fusie en kreeg daarvoor ook de steun van Al Qaeda datContinue reading “Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat”