Design a site like this with WordPress.com
Get started

Godsdienstvrijheid onder druk

Uit het vorige week verschenen International Religious Freedom Report, een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheid over godsdienstvrijheid, blijkt dat wereldwijd het godsdienstig denken en leven sterk onder druk stond in 2020.

Antisemitisme, haat tegen moslims en andere vormen van onverdraagzaamheid namen opnieuw toe.

Het viel al waar te nemen in het eerste decennium van de 21ste eeuw waar er een ‘politieke overcorrectness’ het allemaal moeilijker leek te maken dan nodig was. Bepaalde woorden zoals ‘hut’, ‘neger’ enz. werden plotseling als onaanvaardbaar beschouwd. Met de instroom van vluchtelingen kwam er in West-Europa ook een aversie tegen Moslims. Maar ook Joden kregen het meer op hun dak, alsof zij de oorzaak waren van vele kwalen van deze wereld.

Tal van ambassades in bijna 200 landen gaven aan dat er in het afgelopen jaar 2020 „significante overheidsbeperkingen op het gebied van religiebeoefening” waren. Ook signaleerden zij op veel plaatsen intolerantie en geweld tegen individuen vanwege hun geloof.

Als men de nieuwsberichten regelmatig hoorden kon men er niet naast kijken dat het bergaf ging met het aanvaarden van andere geloofsgroepen. De studie liet echter zien dat het erger is dan eerst gedacht. Namelijk vier op de vijf personen in de wereld leven in landen met hoge of zeer hoge beperkingen in godsdienstvrijheid.

Het rapport besteedt veel aandacht aan schending van godsdienstvrijheid in China, waar onder meer herhaalde invallen in kerken plaatsvonden en waar Soefi moslims gevangen genomen worden en in werkkampen dwangarbeid moeten doen om technologische producten naar het Westen uit te voeren. De volkerenmoord op de Oeigoeren is de voortdurende reeks schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering tegen het Oeigoervolk en andere etnische en religieuze minderheden in en rond de Xinjiang Oygur Autonome regio (XUAR) van de Volksrepubliek China. Andere bekende namen waar de rechten van godsdienstvrijheid geschonden worden zijn landen als Saudi-Arabië en Nigeria, waar ook nog eens het recht van binding tussen bepaalde geslachten wordt geschonden met doding tot gevolg.

Tijdens de coronamaatregelen in India leek de christenvervolging enige tijd te verminderen, maar schijn  bedroog en die neemt ook weer toe waar beperkingen worden opgeheven, aldus het rapport.

Ook over Turkije worden er zorgen gemaakt; zo legt het land herhaaldelijk inreisbeperkingen op aan inwoners die verbonden zijn aan protestantse kerken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, benadrukte bij de presentatie van het rapport het belang van godsdienstvrijheid als „universeel mensenrecht.”

Volgens het rapport lagen in landen die godsdienstvrijheid bewaakten de stabiliteit, economische welvaart en vrede gemiddeld hoger dan elders. Waar de godsdienstvrijheid beperkingen kent, zijn vaak ook radicalisering en gewelddadig extremisme zichtbaar. Ook blijft de economische ontwikkeling in deze landen achter, en staan de maatschappelijke cohesie en politieke stabiliteit onder druk.

+

Voorgaand

Europese kerkleiders steunen bouw moskeeën

Werk maken van Godsdienstvrijheid

Staat Europa voor vrijheid van godsdienst

Motie over Godsdienstvrijheid

Christendom meest vervolgde godsdienst

China langzaam naar wettelijke status religie

Russische Hooggerechtshof oordeelt tegen Jehovah’s Getuigen en religieuze vrijheid

Spanje verstrengt Godsdienstwet

Waar staat Obama tegenover religieuze vrijheid

Europa berispt de godsdienstvrijheid beperkers

Pakistaanse schoolhandboeken voeden op tot Discriminatie

Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen

Overdracht van mening te vrijwaren

GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten

Moeten kerken zich beperken tot online diensten?

+

Vindt ook

 1. Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld
 2. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 3. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 4. Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait
 5. Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’
 6. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

++

Lees ook

 1. Over de ‘normaliteit’ van antisemitisme in Europa
 2. Niet zomaar een sinister spook van antisemitisme
 3. Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België
 4. Ophitser en opzetter tegen Joden
 5. Opmerkelijk: Resolutie van Franse parlementsleden ‘antisemitisme = ‘anti-Zionisme’
 6. Antisemitische misdaden in 1919 met 13 procent gestegen in Duitsland
 7. Wanneer Joden uitschelden een routine werd
 8. Haat tegen verarming en tegen Israël nieuwe manier om Joden te haten
 9. Aalst Carnaval: Unia analyseert meldingen
 10. Carnaval 2020, een Ontsporend feest
 11. Het Ontjodingsinstituut
 12. Ik leerde stil, tolerant en vriendelijk zijn

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

2 thoughts on “Godsdienstvrijheid onder druk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: