Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gebed tot God in duistere tijden

    Jehovah God wij bidden tot U dat in deze donkere tijden waar een ziekte de mensen in de ban houdt, Uw licht in de duisternis zal mogen schijnen en de mensen hoop zal geven voor betere tijden, waar iedereen weer zijn normale gang zal kunnen gaan en zal kunnen genieten van de kleineContinue reading “Gebed tot God in duistere tijden”

Dankgebed in donkere dagen

      Dierbare God, In deze dagen waarbij vele mensen vechten tegen het Coronavirus komen wij toch tot U, om U te bedanken voor al de goede dingen die tot ons mogen komen. * Wij danken U voor het leven dat wij mogen genieten, voor de vrienden en familieleden die wij mogen hebben rondomContinue reading “Dankgebed in donkere dagen”

Gebed op deze Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

      Dierbare God, vandaag gaan onze gedachten speciaal uit naar de vele meisjes en vrouwen die in deze wereld worden geconfronteerd met ongelijkheid, maar erger nog met geweld tegenover hen. … Geef die vrouwen de moed om elke onrechtmatige daad tegen hen kenbaar te maken zodat zulke ontoelaatbare gedragingen ook mogen gestraft worden.Continue reading “Gebed op deze Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen”

Gebed van Franciscus van Assisië: Verzoek om een werktuig van God te mogen zijn

      Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is Eenheid waar mensen verdeeld zijn Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt Geloof aan wie twijfelt Laat mij licht brengen waar het duister is En vreugde waar mensenContinue reading “Gebed van Franciscus van Assisië: Verzoek om een werktuig van God te mogen zijn”

Wat God niet zegt maar wel zegt

God zegt niet: ‘Ik hou van u vooropgesteld dat…’ niet: ‘Ik hou van u als u maar…’ Hij zegt: ‘Ik Hou van U!’ \’De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden, Hij zal zwijgen in zijn liefde, Hij zal over u juichen metContinue reading “Wat God niet zegt maar wel zegt”

Vrees hebben voor de juiste persoon

„Wij vrezen zo veel de mens omdat wij God zo weinig vrezen  .“ – Onbekend “Ik vrees meer wat er van binnenuit komt dan van buitenaf.” – Martin Luther “Het begin van vrees is het einde van geloof, en het begin van het ware geloof is het einde van vrees.” – George Müller „In Jehovah’sContinue reading “Vrees hebben voor de juiste persoon”

De schakelaar moet aangeschakeld staan

English version > The switch must be turned on   “U bent het licht van de wereld, maar de schakelaar moet worden ingeschakeld. ” – Austin Alexander Lewis “U bent het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan niet worden verborgen. Noch doen mensen een lamp oplichten en deze plaatsen onder eenContinue reading “De schakelaar moet aangeschakeld staan”