Dankgebed in donkere dagen

 

 

 

Dierbare God,
In deze dagen waarbij vele mensen vechten tegen het Coronavirus
komen wij toch tot U, om U te bedanken
voor al de goede dingen die tot ons mogen komen.
*
Wij danken U voor
het leven dat wij mogen genieten,
voor de vrienden en familieleden die wij mogen hebben rondom ons,
voor een dak boven ons hoofd, met een plaats waar verwarming is,
en eten dat ons tegemoet mag lachen,
en waar wij zelfs een beeldscherm mogen hebben
dat vele delen van de wereld tot bij ons in huis brengt.
*
Wij danken U, oh God,
voor de vreugde die ons werk en ontspanning mogen brengen,

de sport en geestelijke verstrooiing
die muziek, lectuur, toneel en film ons mogen geven.
*

Wij zijn U dankbaar God voor alle kleine en grote dingen
die in ons leven vele lichtpuntjes mogen bezorgen
en ons verder dragen dan de duistere wolken van deze grimmige tijden.

 

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: