Met Thanksgiving Day aanzet tot feestelijke dagen

Donderdag was het voor verscheidene Christenen Thanksgiving Day (dankzeggingsdag). In België is dat geen verlofdag en daarom wordt dat in vele kerkgemeenschappen vandaag gevierd. Die speciale dag om de Schepper van hemel en aarde te bedanken voor al de dingen die Hij voor Zijn schepping en schepselen over heeft, is het begin van een reeks dagen van bezinning en een speciaal denken aan God.

Nu de dagen alsmaar korter worden en ze ook donkerder zijn valt de gemoedsinstelling onder deze tijd van Corona nog zwaarder dan andere jaren. Heel wat mensen voelen dat ze coronamoe worden. Anderen voelen zich geïrriteerd omdat ze met de vinger worden gewezen als mogelijke verspreiders van dit virus dat heel de wereld lijkt te teisteren en niemand uit de weg wil gaan. Nu dat blijkt dat ze zelf meer aan de beurt komen, zijn vele jongeren en antivaxers nog meer op hun tenen getrapt. Hierbij zijn er dan zij die de God van de Christenen als boosdoener beschuldigen, al heeft die godheid er niets mee te maken. Wel is het voor vele mensen fijner, als ze de schuld op iemand anders kunnen steken.

Velen die het toch nog nodig achten om op reis te gaan, vergeten dat zij grotendeels mee verantwoordelijk zijn voor de alsmaar voortgaande verspreiding. Maar ook vele thuisblijvers die het niet nodig achten om mondmaskertjes te dragen of voldoende afstand te houden zijn schuldig aan de verspreiding van het virus en het malheur dat over anderen komt. Want zij die ziek worden kunnen weldegelijk ernstig ziek worden. En zij die deze besmette mensen moeten verzorgen, raken uitgeput van het overwerk dat ze moeten verrichten. Voor hun zijn deze dagen helemaal geen feest.

Terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking bezig is met zichzelf, denken bepaalde christenen dezer dagen aan een andere god dan de god van deze wereld. Met Black Friday had die godheid van deze wereld haar hoogdag, vlak na de dag van dankzegging aan de God die als enige zou mogen aanbeden worden.

Zij die de ‘ziekte van het jaar’ hebben opgelopen weten dikwijls wel wie ze dankbaar moeten zijn. Ook anderen die ernstige moeilijkheden hebben ondervonden in hun leven weten dikwijls wel Wie zij dankbaar moeten zijn voor het leven dat zij mogen genieten.

Thanksgiving, is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada en wordt in vele Angelsaksische landen in het weekend gevierd. Op de laatste donderdag of weekend van november wordt dan dank betuigd aan de Allerhoogste. In deze wereld waar normaal voor veel mensen geldgewin voorop staat, getuigen die christenen die Thanksgiving vieren, eer aan hun God en betonen zij hun dankbaarheid voor al de dingen die ze al gekregen hebben en ook nog zullen krijgen.

Oorspronkelijk werd er door de pioniers voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen dank betuigd op de afsluiting van het oogstseizoen en landbouwjaar. In de Verenigde Staten wordt deze dag gevierd op de vierde donderdag in november. In Canada, waar de oogst eerder in het jaar eindigt, wordt het op de tweede maandag in oktober gevierd. In meerdere protestantse kerken in Nederland bestaat de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid, op de tweede woensdag van maart.

In de Nederlanden stamt die dankdag voort uit de tijd dat oorlog, honger en rampen bijna schering en inslag waren. Die middeleeuwen werden daarom door velen later ook ‘donkere tijden genoemd. De kerkoverheid vond in de 16de eeuw dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

In 1658 werd in de provincie Overijssel vastgesteld dat men alle jaren op de 1ste Donderdag in de meimaand door de gehele Provintie een Algemene Vast- en Bededag tot afwering van God Zijn Plagen moest brengen. Hierbij was het duidelijk hoe de Kerk de mensenbang maakte met de gedachte dat het God zou zijn die de mensen strafte met allerlei ziekten. Sommige predikers in Nederland en in de Verenigde Staten horen wij dat ook vandaag beweren. Zij boezemen de mensen angst in en verhogen hun schuldgevoel zodat de mensen hun kerkgemeenschap meer offergeld zouden geven.

De verzoek en gebedsdag in mei was er dan in de 17de eeuw om het verkrijgen van een gezegende zomer, terwijl daarna nog op de eerste donderdag in september weer een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen zegeningen en weldaden werd gecelebreerd.

Algemeen heeft de afsluiting van het oogstjaar een betere reden gegeven om God aan te spreken. Want hier is dan het ogenblik gekomen om dankbaarheid te tonen aan God, dat men de mogelijkheden heeft gehad om het harde werk iets goeds te laten opbrengen.

Ook al mogen het donkere tijden zijn, zoals tijdens deze coronapandemie, moet men steeds beseffen waar men in het geheel staat en inzien dat heel wat meer mensen het veel slechter hebben dan jezelf.

De eredienst van vandaag laat dan ook mensen als het ware hun ‘offergaven’ zien. Wij moeten nu niets meer offeren, maar door de korenaren, brood, wijn en kaas naar voor te brengen laten wij God goederen zien die voor ons van levensbelang zijn en waarvoor wij dankbaar zijn dat het land ons dit heeft kunnen opbrengen.

Ook als wij dan later thuis rond de eettafel zitten om ons tegoed te doen aan de lekkernijen, getuigen wij van onze dankbaarheid tegenover De Maker Die dit alles mogelijk maakt.

File:TraditionalThanksgiving.jpg
Een typisch Thanksgiving dinner met gerechten als kalkoen, zoete aardappels en veenbessen

Wij moeten beseffen hoe goed wij het eigenlijk wel hebben, en moeten daarvoor dankbaar zijn.
Op dagen als deze is het, het ideale moment om hier aan te denken, maar ook aan diegenen te denken die het minder goed hebben dan ons.

In deze donkere dagen is Thanksgiving Day de eerste dag waarbij wij wat meer licht en vreugde trachten te brengen, alsook waar wij het belang tonen om in familieverband samen te komen. Want uiteindelijk is die familie alles en zitten daar de bouwstenen van het geluk.

Over een maand zullen er dan nog zulke dagen van gezellig samen zijn nog meer licht in de duisternis brengen. Dit toch in ieder geval als wij ons weten gezond te houden. Daarom verzorg u goed en vraag bij de bedankingen voor God, om zijn verdere bescherming.

Het ga je goed.

+

Voorgaande

Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering

++

Aanvullend

  1. Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)
  2. De gedachte van vandaag: “Als je jezelf een man voelt die geen kracht meer heeft” (19 februari)
  3. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
  4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
  5. Vinden om gelukkig te zijn
  6. Een sacrament aan de kant van de weg
  7. Bid om God te danken

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: