Design a site like this with WordPress.com
Get started

Een bal voor Anderlecht

soccer, voetbal, voetbalstadion,, aftrap, kick-off

Als men Anderlecht hoort vernoemen denkt men in de eerste plaats aan voetbal, de voetbalclub Anderlecht en het Koning Boudewijn voetbalstadion, alvorens aan de vele rellen te denken die in die deelgemeente van Brussel, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, plaats grijpen.

Een vleugel van de Universitaire Kliniek Erasmusziekenhuis te Anderlecht, Brussel

De tamelijk uitgestrekte gemeente ligt in het westen van Brussel. Als men door die gemeente rijdt met de wagen, komt men heel wat verrassingen tegen. Straten vol auto’s, maar hier en daar wel leuke plekjes groen. De wijk Kuregem in de omgeving van het Brusselse Zuidstation is dichtbevolkt en zeer verstedelijkt. Daartegenover staat dan het uiterste westen van Anderlecht met de wijk Neerpede, ten noorden van het academisch ziekenhuis van de Franstalige Université libre de Bruxelles. Als een van de zeven academische ziekenhuizen in België kan men rond dat Erasmusziekenhuis een heel landelijk karakter vinden, ondanks de vele pogingen van projectontwikkelaars om er grote bouwwerken op te zetten.

Grotendeels gelegen tussen de Brusselse Kleine Ring en Grote Ring, waarlangs de gemeente bereikbaar is via afritten 13 tot en met 17, zou men denken dat er een grote drukte heerst in de straten. Maar dat valt gerust wel mee en ook al kan men daar hoge appartementsgebouwen vinden, valt het op dat er dikwijls tussen die gebouwen toch wat groen gelaten is. Natuurlijk kan men niet zonder de drukkere steenwegen die het verkeer uit het centrum van Brussel laten wegvloeien naar Dilbeek, Ninove (in het noorden loopt in oost-westrichting de Ninoofse Steenweg of N8), Aalst en verder naar het Westen van België. In het oosten kan men gaan in de noord-zuidrichting met de Bergense Steenweg (N6) richting de Waalse hoofdstad van de provincie Henegouwen, Mons waar wij een Engelstalige en Franstalige ecclesia onderhouden.

Lotto ParkFile:3564constantVandenStockStadium.jpgHet is in een van de vele parken dat men ook het gekende Constant Vanden Stock voetbalstadion kan vinden. In wat nu het Lotto Park noemt, al wordt de benaming Astridpark echter frequenter gebruikt, zijn daar al heel wat balletjes gaan rollen. De voetbal Eerste Klasse speler RSC Anderlecht of Royal Sporting Club Anderlecht heeft daar haar thuisbasis. Op vele plaatsen in België kan men haar clubkleuren paars en wit aantreffen.

De wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Standard Luik is een Belgische voetbalklassieker tussen de roemrijkste clubs van Brussel en Wallonië. Standard en Anderlecht zijn overigens ook de twee clubs die al het langst onafgebroken in eerste klasse spelen. {Anderlecht-Standard Wikipedia}

Bestand:Rector magnificus van de NEH, prof. mr. W.J. Slagter doet de aftrap op het voetbalveld van Sparta, 1968.jpg
Rector magnificus van de NEH, prof. mr. W.J. Slagter doet de aftrap op het voetbalveld van Sparta

Men zou kunnen zeggen dat die gemeente geen slechte gemeente is om een balletje op te gooien of een eerste aftrap of kick-off te geven.

Voor de Corona periode hadden enkele vluchtelingen uit Afrika met CBM contact gezocht. Door hun schrijven naar Birmingham konden wij een eerste maal met hen in contact treden. Doch was er een enorme onderbreker, namelijk een virus dat het hele land en nog meerdere naties lam leek te leggen. Wij werden als het ware het zwijgen opgelegd. Na ons schrijven van 2020 namen wij dit jaar de draad weer op. Ons schrijven verkreeg een zeer positief antwoord, waarbij wij zelfs te horen kregen dat men wenste over te gaan tot een doopsel. Dat verheugde ons ten zeerste, maar moest eerst geverifieerd worden of dat diegenen die gedoopt wilden worden wel de juiste geloofsinstelling hadden.

Dit weekend was het zo ver dat na de schriftelijke contacten nu eindelijk ook een werkelijk levendige ontmoeting kon plaats grijpen.

De vertegenwoordiger van onze Belgische Gemeenschap, Marcus Ampe, mocht zich verheugen op een zeer hartelijke ontvangst, waarbij de gesprekken vlot verliepen en na een aangename en lekkere maaltijd,afspraken werden gemaakt om naar de toekomst iets uit te bouwen waaruit een Franstalige gemeenschap, les Christadelphiens belges francophones of Frères en Christ belges francophones, zou kunnen groeien.

Marcus Ampe beloofde in de toekomst meer Franstalige artikelen te plaatsen op de Belgische ecclesia site van de Christadelphians. Prachtig was het te horen hoe er naar de toekomst zou gezocht worden om minstens één keer per maand een zondagsdienst te voorzien in het Brusselse. De familie Belanwa voelt zich namelijk bereid om hun appartement open te stellen voor onze gemeenschap. Dit zou betekenen dat op zaterdag avond 11 maart 2023 het zaad werd geplant voor een startschot of aftrap te geven voor de verwezenlijking van een Franstalige dienstverlening.

Published by belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

One thought on “Een bal voor Anderlecht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: