Design a site like this with WordPress.com
Get started

Journaal of Dagboek voor jou

Elke dag gebeuren er zoveel dingen over de hele wereld, dat het onmogelijk is om op de hoogte te blijven van alles wat er in de wereld gebeurt.

Vroeger hadden verschillende mensen een dagboek waarin zij aantekeningen maakten. In dat dagboek (van het Latijnse diurnalis, “van “dagelijks”) werden journalen opgeschreven voor een soort dagelijks (nieuws) overzicht of verslag.

“Diurnal” en “Journal” werden beide gebruikt voor tijdschriften in de 17e en 18e eeuw, maar de laatste term “Journal” of “Journaal” wordt nu meer specifiek toegepast op geleerde publicaties of recensies.

Sommige mensen schreven zoveel commentaren op de gebeurtenissen van de dag en verspreidden hun opvattingen op gedrukte bladen dat ze er hun brood mee konden verdienen. Als waarnemers, verslaggevers en commentatoren van de rest van de maatschappij werden zij bekend als journalisten en kregen zij een unieke status die hun incidentele benaming als “vierde macht” rechtvaardigde.

Het belang van die dagboekschrijvers, bloggers en journalisten was om de wereld in beeld te brengen en haar te beschrijven vanuit een neutrale of vanuit een specifieke of persoonlijke visie. Hoewel ik geen geld krijg voor mijn krabbels, wil ik toch enkele van mijn gedachten en indrukken delen, omdat ik denk dat het belangrijk is om die zaken die bekeken worden, voor het voetlicht te brengen. Ook op “Some View on the world“, wordt een poging gedaan om enkele of slechts enkele van de belangrijkste gebeurtenissen van de dag, die ik de moeite van het bespreken of overdenken waard vind, weer te geven. Op “De ruimte van Marcus Ampe” ga ik dan dieper in op enkele specifieke onderwerpen en presenteer ik meer diepgaande teksten.

De hier gepresenteerde overdenkingen dienen ook regelmatig te worden bewaard voor privé-gebruik dat vergelijkbaar is met, maar soms minder persoonlijk dan een dagboek of persoonlijk notitieboekje, “Blog“, “Space” of “Spot“.

+

Lees ook: Neergeschreven gedachten

 

%d bloggers like this: