Design a site like this with WordPress.com
Get started

Neergeschreven gedachten

Photo by Michael Burrows on Pexels.com

Door de eeuwen heen vonden verschillende mensen het interessant om hun gedachten op te schrijven, maar ook om op te schrijven wat er in de loop van de dag gebeurde. Ook vandaag nog ordenen verschillende mensen met discrete aantekeningen per datum verslagen over wat er in de loop van een dag of een andere periode is gebeurd, of over wat zij dachten. Dergelijke dagboeken kunnen de persoonlijke ervaringen, gedachten en/of gevoelens van de persoon bevatten of de dingen die de schrijver elke dag zijn overkomen. De huidige media-instrumenten maakten dat ook commentaren op actuele gebeurtenissen buiten de directe ervaring van de schrijver deel kunnen uitmaken van het dagboek of journaal.

Dagboek

Normaal is een dagboek bedoeld om privé te blijven of om een beperkte verspreiding onder vrienden of familie te hebben, maar aan het einde van de vorige eeuw zagen we veel mensen hun dagboek presenteren in een open of openbaar forum of blog op het internet, of Weblog, online dagboek waarin een individu, groep, of bedrijf een verslag presenteert van activiteiten, gedachten, of overtuigingen.

File:Grand Turk(34).jpg
Grand Turk, een replica van een driemaster 6e rang fregat uit Nelson’s dagen – logboek en kaarten

In het algemeen heeft een “dagboek” dagelijkse vermeldingen (of is het de bedoeling dat die er zijn) (van de Latijnse woorden “dia” en “diurnalis” voor “dag” en “dagboek” of “journaal”), maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wanneer er minder regelmatig of minder frequent wordt geschreven, spreekt men meer van journaalschrijven en van een dagboek, logboek of blog.

Op de eerste oktober van het jaar 2021, werd het voornemen officieel bekend gemaakt om hier op WordPressEnige kijk op de wereld” aan te bieden. Je zou kunnen zeggen dat Marcus Ampe besloten heeft om een virtueel of elektronisch logboek te brengen of een of andere registratie van nieuwsgaring of het documenteren van interessante of aandacht vragende gebeurtenissen of acties van betekenis.

Op deze nieuw opgerichte plaats heeft Marcus Ampe de bedoeling regelmatig een grote verscheidenheid van gebieden te behandelen, zoals politiek, godsdienst, milieu, zaken, kunst, en niet alleen zijn mening te brengen, maar ook interessante meningen van anderen die hun geschriften ook op het net presenteren.

Nieuwsblad of krant

Photo by Mateus Henrique on Pexels.com

Kranten worden meestal dagelijks of wekelijks gepubliceerd, zoals nieuws– of weekbladen. Of je hier elke dag een nieuw artikel zult vinden, weet ik niet zeker. Wekelijks zult u enkele artikelen vinden, met labels en tags, maar regelmatig ook met enkele toegevoegde linken, zodat u ook andere gerelateerde artikelen kunt vinden.
Naast het bovengenoemde nieuws, informatie en meningen, zult u kunnen merken dat ik het niet erg vind om enige kritiek te geven en als zodanig ben ik het ermee eens dat alle artikelen die hier en op mijn andere blogs worden gepubliceerd, op een bepaalde manier worden gepresenteerd vanuit mijn gezichtspunt en gebaseerd zijn op mijn ethische normen en religieuze opvattingen, en daarom niet altijd zo neutraal zijn als men zou kunnen of moeten vinden in algemene kranten.

Geen memoire of autobiografie

Photo by Michael Burrows on Pexels.com

Hoewel een dagboek informatie kan verschaffen voor een memoire, autobiografie of biografie, zult u hier niet al te veel persoonlijke kenmerken onthuld vinden, daar het niet mijn bedoeling is een hele levensbeschrijving uitvoerig neer te leggen, of inzicht in mijn persoon te geven of een autobiografie te presenteren.
Mijn bedoeling is om enkele gedachten met u en verschillende lezers te delen om verschillende mensen aan het denken te zetten over bepaalde onderwerpen, waarvan ik denk dat ze zeker aandacht nodig verdienen in deze wereld. Ik ben ervan overtuigd dat men naar het verleden en het heden moet kijken en proberen deze te begrijpen om aan de toekomst te kunnen werken.

Niet aan de kant staand

Photo by Jeremy Bishop on Pexels.com

Wij kunnen niet gewoon “Stand by” of terzijde staan, en moeten beseffen dat er in de wereld te veel levende wezens zijn die geen stem hebben en die of wat beschermd moeten worden. De geschiedenis heeft te veel perioden gekend waarin mensen hun stem niet durfden te verheffen en bepaalde verschrikkelijke dingen lieten gebeuren. In de toekomst moeten we proberen dergelijke gebeurtenissen te vermijden. De huidige mensen met de kennis van de vorige eeuwen zouden moeten weten dat de gebeurtenissen en daden die samen het menselijk verleden vormen, deel van de geschiedenis kunnen uitmaken, maar dat herhaling ervan moet worden vermeden als ze gewenst waren of niet. Om die reden wil ik op “My Space” die gebeurtenissen bestuderen en er een beschrijving van maken (of probeer ik me daar te engageren in de geschiedschrijving).

+

Engelse versie / English version: Written-down thoughts

Kom verder ook te lezen:

++

Aanvullend

 1. Weinig Nederlandstalige lezers en nog veel minder reacties
 2. Niet alleen vasthouden aan jouw mening

+++

Gerelateerd

 1. Geest en Praktijk
 2. Aug-01: Journalisme-1: ‘De Deskundige’
 3. Aug-09: Journalisme-2 De Krant
 4. Krantje?
 5. Een nieuwe weekendkrant? Op papier? Inderdaad!
 6. MIJG Website/Krant maken
 7. Thema krant 3
 8. Maatschappijleer – shameless repost uit 2010
 9. Journalisten
 10. De wereld van informatie en de impact op het milieu
 11. Stellingname. de podcast – kun je zowel journalist als activist zijn?
 12. Geslaagd voor hbo-bachelor Journalistiek! Maar dat was niet vanzelfsprekend
 13. Groen nieuws! Ik ga voor de krant schrijven
 14. Een betere kijk op de wereld? Deze 7 stukken moet je zeker gelezen hebben als toekomstige journalist
 15. Zeven artikels die beginnende journalisten gelezen moeten hebben
 16. Mak’s Epiloog
 17. Geert Mak en de belofte van het lezen
 18. Achtergrond: Journalisten maken fan-relatie nieuw verdienmodel
 19. Hoe maak je journalisten tot vrienden?
 20. Waarom je journalisten beter te vriend houdt
 21. Burn-out in de journalistiek
 22. België, land van twee democratieën ? – Alain Gerlache – VAM
 23. De 10 meest interessante stukken die ik schreef in 2020
 24. Lezen, ho maar.
 25. Boude beweringen
 26. Koppen snellen
 27. Recensie Blad in de wind
 28. Gekke combinatie

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

14 thoughts on “Neergeschreven gedachten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: