Design a site like this with WordPress.com
Get started

Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen

Facebook, Twitter, Instagram, Telegram en YouTube geven een vals beeld aan de volgers en hebben de pretentie voldoende informatie te bieden en dat zij zogezegd neutraal doorgeven. Maar zij passen op bepaalde vlakken censuur toe terwijl zij andere dingen onomwonden vrij laten circuleren ook al doen zij de waarheid geweld aan.

Naast de sociale media moeten de veel belangrijkere nieuwsmedia in staat blijven om hun stem te laten horen. Dat een staat of gemeenschap hierbij mogelijkheden creëert, hoeft niet in te houden dat die staat of gemeenschap de controle over die informatiebronnen zou gaan beïnvloeden (in de slechte zin).

Naast de mainstream kanalen zullen er de bloggers en onderzoeksjournalisten moeten zijn die mee helpen de knopen te ontwarren en om zowel op de kanalen van gevestigde maatschappijen als op privéblogs de zaken bloot leggen.

+

Voorgaand

 1. Neergeschreven gedachten
 2. Al of niet gratis nieuwsvoorziening
 3. Gratis kan dat wel of is Crowdfunding een oplossing voor ernstige journalistiek of nieuwsverspreiding
 4. Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media
 5. Burgerjournalistiek
 6. Krantje?
 7. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 8. Mak’s Epiloog
 9. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1
 10. 2de poging om deze website te registreren bij Bloglovin’
 11. The New York Times en de journalistiek: de waarheid is …

George Knight

We beseffen onvoldoende dat de techgiganten particuliere bedrijven zijn met richtlijnen die ze zelf kunnen vaststellen en handhaven. De samenleving is te veel gaan leunen op Facebook, Twitter en YouTube. Waarom het vooral fout gaat is dat de techgiganten vinden dat ze platforms zijn die ‘doorgeven’, terwijl overheden en toezichthouders vinden dat ze in de kern een journalistieke taak hebben waarbij verantwoordelijk optreden past.

Waar het om gaat is dat meningen moeten kunnen verschillen. Dan pas komt een publiek debat op gang. Die botsing mag fel zijn. Maar een voorwaarde daarbij is wel dat het uitgangspunt altijd de feiten moeten zijn. Pas dan kan een publiek debat tot stand komen. Voorwaarde is dat iedereen zich op dezelfde feiten baseert zonder daar dus dezelfde mening over te hebben. Anders wordt het een archipel van deeldebatten waardoor tegengestelde meningen niet meer op elkaar kunnen reageren. Dat is een verarming van dat debat.

View original post 247 more words

Published by Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

3 thoughts on “Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: