Design a site like this with WordPress.com
Get started

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Na de ongemakken op het blogsysteem van Google vond ik het beter om van BlogspotOur World” over te gaan naar WordPress met “Some View on the World“.

Op “Our World” had ik in 2016 wel aangegeven dat men er niet een dagelijks nieuwsoverzicht zou krijgen, waarmee ik bedoelde elke dag het laatste nieuws te komen brengen. Wel was het de bedoeling om enkele belangrijke gebeurtenissen uit te lichten.

Op 24 juli 2016 gaf ik aan

Het doel van dit blog is om even stil te staan bij wat er in deze wereld gebeurt en hoe wij ons daarin bevinden. Vanuit een Christadelphian oogpunt bekijkt de auteur Marcus Ampe hier de gebeurtenissen op religieus vlak, terwijl hij op zijn eigen webruimte op WordPress meer het politiek-economische en culturele onder de loep neemt.

In feite is er ondertussen niet zo veel veranderd, tenzij de frequentie. Het schrijven van artikelen op Google’s Blogspot ging namelijk niet zo vlot als het op WordPress kan gebeuren, vooral voor het plaatsen van linken in de tekst. Vorig jaar was er ook het probleem van laden van de website, dat wel ‘uren’ in beslag leek te nemen. Met zulk een trage laadmogelijkheid kon dit er voor zorgen dat lezers al afhaakten vooraleer zij de tekst te zien kregen. Ondertussen heb ik dat heuvel wel al kunnen oplossen en hoop ik dat de linken naar artikelen op de Blogspot “Our World” nu vlugger openen. (U mag mij altijd laten weten indien het bij u niet lukt om vlug te openen.)

Op zondag 3 oktober was het een feit en riep ik iedereen op om over te schakelen naar dit platform. De artikelen die vanaf 24 november 2005 gepubliceerd waren geworden werden mooi naar hier geplaatst, zonder de bijhorende linken, wat wel spijtig is omdat het aantal artikels wel wat te hoog is om allemaal terug door te nemen en te gaan categoriseren en taggen. Met de zoekfunctie (onderaan) kan u in de meer dan 4000 artikel de zoekrobot zijn taak laten vervullen om een antwoord op uw zoekterm of woord te vinden.

Enkele maanden na het van start gaan van deze website heeft de teller al 4.460 artikelen genoteerd. (Dit is het 4.641ste artikel) en konden wij in het eerste jaar van verschijnen 2.036 bezichtigingen krijgen van 1.139 bezoekers. Voor dit jaar komen wij al op 2.098 bezoekers die maakten dat er 3816 keer werd gekeken naar een of ander artikel op deze site. Als wij echter naar het aantal bezichtigingen per artikel kijken is dit eigenlijk wel bedroevend laag voor al het werk dat er wordt ingestoken.

Dat doet dan natuurlijk de vraag rijzen of dat vele werk wel de moeite waard is om te ondernemen. Nochtans wil ik nog even de kat uit de boom kijken en blijf ik toch nog even op dezelfde weg door gaan.

Ik geloof in vrije pers, maar ook in het belang van verschillende meningen. Hiertoe wenste ik ook een overzicht geven van verschillende opinies, zowel van professionele verslaggevers als van onbetaalde schrijvers en bloggers. Op mijn andere site “From Guestwriters” heb ik de laatste weken wel wat problemen gehad met mensen die wel een “Reblog” knop hadden maar mij bij het herbloggen aanschreven dat zij hun tekst niet op mijn site wenste herblogged zien. Er was zelfs iemand boos en beweerde dat ik zou gedaan hebben of dat haar artikel van ons was. Toch eisen wij nooit het auteurschap op van iemand anders artikel en als wij iets herbloggen trachten wij altijd de naam van de oorspronkelijke schrijver of schrijfster in de tags aan te geven. Maar niet alle bloggers maken hun naam kenbaar en daardoor kunnen zulke herblogde artikelen dan niet onder hun persoonlijke naam kenbaar gemaakt worden.

Voor het ogenblik hebben ‘herblogde’ artikelen hier nog geen probleem op geleverd. Maar verder zal u ook meer een bespreking van een ergens ander gepubliceerde tekst vinden. Zulke teksten zal u meestal vinden onder de naam “Guestspeaker”, dat aangeeft dat in de tekst woorden voorkomen die niet van ons zijn en daarom ook niet volledig moeten stroken met onze mening. Wel zal onze mening meestal goed kenbaar gemaakt worden.

Betreft de uittreksels van de kranten kan u vanaf vandaag naast The Telegraph, The Guardian, The Independent, The Washington Post ook The New York Times kunnen vinden. Die twee Amerikaanse kranten heb ik hier bijgehaald omdat wij eigenaardig genoeg tot nu toe de meeste bezoekers uit Amerika krijgen met 2.189 views, gevolgd door de U.K met 459 bezichtigingen. Nederland brengt slechts 180 kijkmomenten op terwijl België triestig genoeg maar 162 bekijks bezorgd.

Doordat de Engelstalige artikelen het meeste aandacht krijgen worden de meeste artikelen ook in die taal gepresenteerd. De Nederlandstalige kranten komen mij ook veel te duur, om aan mijn lezers een selectie te mogen aanbieden. Ook is de Engelse taal het meest universeel om mensen uit verschillende streken te kunnen aanspreken. Hierbij hoop ik dat u in de verscheidenheid van kranten de door mij geselecteerde artikelen zal kunnen smaken.
Die veelvuldige bronnen moeten het mogelijk maken om zelf een realistisch beeld te vormen van de feiten. Ik geloof er in dat het niet slecht is om verschillende meningen over eenzelfde feit naast elkaar voor te leggen … en dat is wat ik hier ook probeer te doen.

Niet alle nieuws of gebeurtenissen zijn het waard om te worden gepubliceerd of om een artikel in de pers te krijgen. Meerdere bronnen controlerend en soms ook enkele dagen afwachtend om zeker te zijn van de juistheid van de feiten, probeer ik in mijn selectie voortdurend de waarde na te gaan van de verhalen die mij bereiken en voor mijn nieuwsgaring noodzakelijk blijken te zijn, met controle van de onafhankelijkheid van de schrijvers en kranten. Indien bepaalde kanalen erg vooringenomen zijn en bewust feiten manipuleren zal ik de lezers van dit platform er ook van bewust maken.

In een Engelstalig artikel, verschenen op 6 April 2022 heb ik al eens aangegeven dat om een overzicht te geven van wat er in de internationale pers verschijnt en wat wellicht belangrijke punten zijn die onze aandacht verdienen, er heel wat werk moet worden verzet, en dat de vraag daarbij kan worden gesteld of er wel voldoende lezers in geïnteresseerd zijn.

De bedoeling van deze site was om een gratis overzicht te geven van interessante gebeurtenissen en om een verscheidenheid van verschillende nieuwsartikelen te presenteren. Maar door de zeer geringe belangstelling voor deze overzichtsartikelen van krantenberichten, betwijfel ik soms of het nog wel zinvol is om er zoveel tijd aan te besteden.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Nu heb ik wel de New York Times bij de kranten toegevoegd, maar voor alle kranten ga ik nu nog selectiever te werk gaan in de selectie, waardoor het zelfs zou kunnen dat per krant niet elke dag een verwijzing naar een artikel zal voorvallen, terwijl er voor bepaalde dagen dan wel meer artikelen zouden kunnen aan gegeven worden.

Bij de presentatie van die artikelen moet de lezer beseffen dat hij hier op deze site ook welkom is om zijn of haar bevindingen kenbaar te maken. Bij elke publicatie is er trouwens ruimte voorzien om te reageren. De lezers mogen daar gerust gebruik van maken. Indien er trouwens mensen zijn die zich geroepen voelen om zelf ook artikelen te schrijven die hier zouden mogen gepubliceerd worden, in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans of Italiaans zijn die gegadigden welkom om zich kenbaar te maken.

Ik persoonlijk ben niet zo ingewerkt in de Belgische en Nederlandse politiek en daarom zou het fijn zijn om een auteur te vinden die deze leemte op deze site zou willen invullen.

Ook op kerkelijk vlak is een Nederlandstalige stem welkom om gebeurtenissen uit het Nederlandse kerkelijk landschap kenbaar te maken.

Algemeen zijn er in België en Nederland lezers welkom die mee willen helpen om deze site meer kenbaar te maken, maar ook om ons te helpen op de Google ladder bij het zoeken omhoog te geraken. Dat kan door gewoon aan te geven wanneer u een artikel leuk vindt. Op dat vlak lijken wij ook niet erg populair te zijn. Wij merken dat de artikelen rond milieu zelfs bijna geen aandacht krijgen al vind ik onze leefomgeving juist zo enorm belangrijk en is het echt hoogtijd om iets te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar uit de leesgegevens lijken hier niet veel mensen wakker over te liggen.

+

Voorgaande

 1. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 2. Welkom bij deze kijk op de wereld door Marcus Ampe
 3. Betrachting
 4. Blijf geïnformeerd
 5. Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen
 6. Tot nu toe 4 105 artikelen geplaatst – een te grote hoeveelheid om ze nu van trefwoorden te voorzien
 7. “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis
 8. Neergeschreven gedachten
 9. 2de poging om deze website te registreren bij Bloglovin’
 10. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 11. Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media

++

Aanvullend

 1. Bloggers Voor Vrede
 2. Transfer website geopend op Blogger
 3. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 4. Stilstaan of uitvliegen
 5. Vernieuwde Christadelphian Wereld

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

9 thoughts on “Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

 1. Er zitten geregeld artikels tussen die me wel aanspreken en die lees (en like) ik dan ook wel. Doch het is quassi onmogelijk om alles te lezen, zeker omdat het vaak lange artikels zijn. Gezien er een paar honderd volgers zijn op mijn site en die mensen posten dan ook geregeld, is het ook logisch en beleefd om daar af en toe een reactie te plaatsen. Eénrichtingsverkeer werkt nu eenmaal niet, ook niet op een blog. Wat voor mij geldt, geldt waarschijnlijk ook voor een groot deel van jouw volgers. Naast bloggen is er ook nog wel wat anders in het leven, bij mij is daar de fotografie één van en niet enkel om inhoud te verschaffen aan mijn blog.
  Hoe dan ook heel veel succes gewenst en heel veel respect voor de tijd en het werk dat je in de WordPress site stopt Marcus.

  Liked by 1 person

  1. Beste, hartelijk dank voor uw reactie.
   Toegegeven dat er vandaag de dag heel wat te lezen valt. Begrijpelijk ook dat u de vele reacties op uw eigen site moet beantwoorden vinden wij maar normaal en noodzakelijk. Fijn ook dat u ook bij uw volgers regelmatig een kijkje gaat nemen, dat getuigd van beleefdheid, menselijkheid en goed fatsoen. 😉

   Zoals u aangeeft, werkt éénrichtingsverkeer ook niet in de blogwereld. Maar het fijne bij vele blogs is dat er ook nog de “like” knoppen voorzien zijn welke dan toch ook een teken van ondersteuning en waardering kan gegeven worden. Gelukkig maken er sommige mensen wel gebruik van, maar hier toch ook niet zo veel. Maar misschien liggen daar mijn verwachtingen wat te hoog.

   Ook opvallend is dat bepaalde artikelen, namelijk deze over het klimaat en onze planeet zo weinig lezers krijgen, terwijl het naar mijn mening toch iets is dat nog veel meer onze aandacht zou moeten krijgen. Ook op Facebook valt het op hoe daar ‘ontkenners’ de geschriften en acties van ‘groene jongens’ trachten te ondermijnen. Gelukkig moet ik hier nog niet zulke negatieve en lelijke reacties onder ogen krijgen zoals ik deze wel op Facebook paginas te zien of te horen krijg. (Hierbij is mijn echtgenote mijn doorgeefluik omtrent de vele berichten die daar op dat medium gepost worden.)

   Zoals u terecht zegt “Naast bloggen is er ook nog wel wat anders in het leven” en kunnen wij niet alles gaan lezen wat onze aandacht zou moeten krijgen. Om die redenen heb ik trouwens “From Guestwriters” in het leven geroepen en probeer ik hier toch al een selectie voor te leggen waaruit mensen dan weer verder kunnen gaan kiezen wat te lezen of op te volgen.

   In ieder geval waardeer ik het dat ik u onder meer, als een regelmatige bezoeker mag aantreffen, en dank u van harte voor uw reacties.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: