Design a site like this with WordPress.com
Get started

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

Tot nu toe 4 105 artikelen geplaatst – een te grote hoeveelheid om ze nu van trefwoorden te voorzien

Op het vroegere “Our World” dat al enkele jaren bestaat, hebben doorheen de tijd, de berichten zich opgestapeld. Vandaag zijn hierdoor 4 105 artikelen als gepubliceerd genoteerd. Op de een of andere manier blijkt dat er nog eens 139 in de wachtrij staan als “klad” of “draft”. U kan indenken dat het bijna een onmogelijkeContinue reading “Tot nu toe 4 105 artikelen geplaatst – een te grote hoeveelheid om ze nu van trefwoorden te voorzien”