Abortus debatten weer op gang gebracht in vele Europese landen

Sinds de wijziging in de Verenigde Staten van Amerika, waar de conservatieve rechters van het Hooggerechtshof het recht op abortus uit de grondwet schrapten, zijn er enkel Europese landen die daar de kans in zien om hier in Europa de vroegere toelatingen tot abortus ook weer terug te draaien.

In de V.S. zien wij dat door het initiatief bij de staten te leggen, een aantal staten dat recht al meteen inperkten.

Een verbod op abortus verhindert echter geen abortussen, het maakt ze enkel illegaal en gevaarlijk. Deze beslissing betekent een grote achteruitgang voor de vrouwenrechten in de VS en zal ook invloed hebben op de rest van de wereld, zoals wij nu al te zien krijgen.

Vooral de Poolse Katholieken staan er op dat voorbehoedsmiddelen en abortus niet meer vrij toegankelijk zouden zijn. Hongarije wil zich daar gerust bij aansluiten en beraamt zich ook om zwangerschapsonderbrekingen niet meer toe te laten.

Mijn lichaam, mijn keuze

Overal ter wereld laten vrouwen die slogan opnieuw luid en duidelijk horen. De conservatieve rechters van het Hooggerechtshof in de VS schrapten het recht op abortus uit de grondwet. Een grote stap achteruit voor de vrouwenrechten wereldwijd. Ook in België blijft het recht op abortus een strijd. Daarom diende de PvdA opnieuw het wetsvoorstel in om abortus uit het strafwetboek te halen.

De PVDA roept op om het gemeenschappelijk wetsvoorstel dat het recht op abortus depenaliseert en de termijn verlengt eindelijk te stemmen in het parlement.

“De beslissing in de VS toont het belang om te blijven vechten voor vrouwenrechten. Door het recht op abortus te depenaliseren en uit te breiden, versterken we de toegang voor vrouwen en geven we als land een duidelijk signaal dat wij niet plooien voor rechts-conservatieve krachten en kiezen voor het keuzerecht van vrouwen”,

zegt Sofie Merckx, PVDA-fractieleidster in het Federaal Parlement.

De PVDA zet het gezamenlijk wetsvoorstel over abortus, dat in 2019 door 8 partijen werd meeondertekend, weer op de agenda.

 

De partij zal aanstaande donderdag in de plenaire vergadering van het Parlement vragen dat het voorstel met spoed wordt behandeld. Ze roept de verschillende partijen die opkomen voor de rechten van de vrouw op om de daad bij het woord te voegen en het verzoek te ondersteunen. Het wetsvoorstel beoogt om in België abortus uit het strafrecht te halen, de termijn te verlengen tot 18 weken en de bedenktijd te verkorten tot 48 uur.

 

De beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten vormt een ernstige bedreiging voor het recht op abortus. Er komen dan ook reacties en verontwaardiging van over de hele wereld. De PVDA verzoekt van haar kant de partijen die het wetsvoorstel mee ondertekend hebben om er eindelijk over te stemmen. Het gemeenschappelijke wetsvoorstel zit namelijk al sinds de vorming van de regering in de ijskast.

 

“De vreselijke politieke spelletjes die zijn gespeeld met vrouwenrechten moeten rechtgezet worden. Het recht op abortus hier in België verbeteren vormt het beste antwoord op de aanval van conservatief rechts op vrouwenrechten”,

 

zegt Sofie Merckx, fractievoorzitter van de PVDA in het federaal parlement.

 

Het recht op abortus bestaat in ons land dankzij de feministische strijd, maar de strijd is verre van gestreden. Elk jaar worden bijna 500 Belgische vrouwen gedwongen om naar Nederland te gaan om een abortus te laten uitvoeren als ze langer dan 12 weken zwanger zijn. Ze moeten daarvoor veel geld betalen.

 

Het is onze plicht om hoogwaardige en toegankelijke zorg te bieden aan al deze vrouwen die bijzonder kwetsbaar zijn”,

 

aldus volksvertegenwoordiger en arts Sofie Merckx.

 

Op 26 juni deden de Vivaldi-partijen zoals PS, Groen, Open VLD het voorstel om de procedure voor het inschrijven van abortus in de grondwet op te starten. Het is een voorstel dat PVDA mee ondersteunt. Maar waar tevens een lange procedure van hoorzittingen aan voorafgaat en waarvoor een tweederdemeerderheid niet gegarandeerd is.

Waarom wachten?

 

PVDA vindt dat het eindelijk tijd is om het gemeenschappelijk wetsvoorstel uit de frigo te halen.

 

”Het zal het recht op abortus meteen versterken. We kunnen nu een signaal geven dat wij niet plooien voor rechts-conservatieve krachten en dat we resoluut kiezen voor vrouwenrechten, voor het recht van vrouwen om zelf te kiezen en voor hun recht op gezondheid”,

 

besluit Sofie Merckx.

Seksisme en feminisme

 

De authentiek linkse partij benadrukt dat ze zich zal blijven inzetten voor het recht op abortus en tot het einde zal gaan om België aan de kant van de vooruitgang te zetten.

Published by Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: