Design a site like this with WordPress.com
Get started

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

Deciphering Russia’s misinformation: How do we sort fact from fiction?

11/05/22 | 6.30pm BST | Online | Free Dear reader,   This is your last chance to secure a place at The Independent next virtual event – Deciphering Russia’s misinformation: How do we sort fact from fiction? Book your free ticket today to join them on Wednesday, 11 May. Discrediting real news as fake and spreadingContinue reading “Deciphering Russia’s misinformation: How do we sort fact from fiction?”

Presenting views from different sources

To give an overview of what appears in the international press and what may be important points that deserve our attention, a lot of work needs to be done, and the question can be asked whether enough readers are interested in it.

The intention of this site was to provide a free overview of interesting events and to present a variety of different news articles. But due to the very low interest in these overview articles of newspaper reports, I doubt whether it is still useful to spend so much time on it.

Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein

Opzet van deze site was gratis een overzicht van boeiende gebeurtenissen aan te kaarten en een variatie van uiteenlopende nieuwsartikelen voor te leggen. Maar wegens de zeer lage interesse voor die overzichtsartikelen van krantenberichten twijfel ik er aan of het nog wel nuttig is er zo veel tijd aan te besteden.