Design a site like this with WordPress.com
Get started

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

A selection of Climate related articles by the New York Times

If enough readers come and see our newspaper selections and find them worth posting here, we hope to bring our readers a compelling overview of fascinating articles about the ups and downs of our planet. We are pleased to be able to present to you some interesting articles to read, by The New York TimesContinue reading “A selection of Climate related articles by the New York Times”

A narrative or essay that takes you someplace you might not expect to go

From now onwards, we hope to present you regularly with some pieces of exceptional writing from The New York Times — a narrative or essay that takes you some place you might not expect to go.

NYT selection of articles for the first part of June

From now onwards we are pleased to offer you also some selection of articles from an American newspaper with standing, worthy of your attention.

The New York Times en de journalistiek: de waarheid is …

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE Media doen er verstandig aan om in het openbaar te antwoorden op aanvallen van populisten. Deze hebben er een handje van om media nep te noemen en van te beschuldigen vooringenomen te zijn. Zelfs om het idee van de waarheid te betwijfelen. Maar er past een onderscheid. Journalisten zijn…

Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media

‘Civic journalism’ of burgerjournalistiek met schrijvers en/of bloggers die volhardend hun mening uiten en dingen aan de kaak durven stellen, kan de negatieve impact van sociale media tenietdoen: doordat ze niet meer focust op een zo groot mogelijk publiek te willen tevreden stellen, maar het publiek juist wil betrekken bij de inhoud die soms zelfs de kranten niet haalt, zonder de behoefte te hebben om de inhoud sensationeler en oppervlakkiger te maken.

Al of niet gratis nieuwsvoorziening

Journalistiek heeft een publieke rol: de mensen informeren en educatie geven, maar in welke mate moet dat dan vergoed worden of gratis aangeboden worden.

Post-Truth, Revisited

+ Preceding Written-down thoughts Study Guide: Definition of Journalism Identifying Journalism Fact-Checking: Information Today Safeguarding freedom of expression Gossip and fake news, opposite fact checking and facts presenting News that’s fit to print The End of Journalism Jacob Robinson On July 22nd, 2019, I published an article called Living in a Post-Truth World. A lot has happened sinceContinue reading “Post-Truth, Revisited”

News that’s fit to print

Not all news or events are worthy to be publicised or to receive an article in the press. We continually have to investigate the value of stories that come to us and should depend for our newsgathering on independent writers and papers.