Design a site like this with WordPress.com
Get started

Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein

Platform voor belangrijke gebeurtenissen

Beste lezer,

Ik moet eerlijk toegeven dat ik de laatste weken heel wat werk heb gestoken om deze site af te leveren zoals ik het graag zou zien, als een platform waar men makkelijk een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en persartikelen kan vinden.

Analytische bevindingen

Maar als ik de analyse van het bezoekersaantal bekijk en zie naar welke artikelen de aandacht het meest uitgaat, kan ik slechts de indruk krijgen dat men niet bepaald zit te wachten op zulke pers overzichten.

Vanaf de start op WordPress, waarvoor ik op 3 oktober 2021 een Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting en in het Engels een Invitation to renew connection stuurde, tot 31 december, kreeg ik 2.036 views door 1.139 bezoekers, maar slechts 105 likes. Het eerste kwartaal van 2022 bracht me 2.139 views van 1.169 bezoekers die me 334 likes opleverden (voor 4.426 posts). Voor mij lijkt dat niet “veel”, hoewel ik al blij ben dat ik in deze korte tijd dat ik deze secundaire website heb (naast My Space) al 78 volgers mag opmerken.

Ter vergelijking, mijn persoonlijke WordPress site “Marcus Ampe’s Space” behaalde, met haar 326 volgers, dit jaar (van 1 januari tot 6 april 2022) 1.424 views van 976 bezoekers met 155 likes voor veel minder artikelen (1.089 posts).

Het artikel dat tot nu toe het meeste bekijks kreeg is “Hope For, But Not In, Evangelicalism” met 52 views, gevolgd door “A global plan to end plastic pollution in our seas is near” met 42 views.

Maar wat een beetje frustrerend aanvoelt, is dat de weekoverzichten niet veel views of bezichtigingen krijgen. Bovenaan staat de Weekly World Watch met 7 views, terwijl de andere overzichten, zoals die van de Telegraph (2-6), de Guardian (5-6), de Independent (3-5) of de Ukraine reviews (2) niet veel kijkers lijken te krijgen, hoewel het voorbereiden van die artikelen veel werk vergt.

Frustratie en overzichten

Dat is het frustrerende van de zaak, terwijl er zoveel uren in kruipen om die overzichten te plaatsen trekken ze maar zo weinig aandacht. Moesten er wat meer mensen ze komen te lezen dan zou ik dat werk de moeite waard vinden, maar nu met zo weinig animo lijkt het niet echt waardevol om er zo veel tijd in te steken.

De hele opzet van zulke overzichten van zeer verscheiden kranten is juist om een neutraal beeld van bepaalde situaties te kunnen voorleggen. In mijn ogen wordt het pas boeiend om verschillende meningen naast elkaar te leggen. Dat is namelijk de bedoeling van die opzet. Er bestaan maar weinig kranten die tegengestelde meningen naast elkaar durven te publiceren. Maar dat moet mogelijk zijn. Dat geeft ook aan de lezer zelf de mogelijkheid om conclusies te trekken en zijn eigen mening rond voornoemde feiten te voltrekken.

Verschillende meningen bij elkaar op Onafhankelijk platform

Op het einde van de jaren 70 van vorige eeuw vond ik dat zo bijzonder en gewaagd van The Independent, waar men uiteenlopende meningen kon vinden en op één en dezelfde bladzijde twee tegengestelde meningen kon aantreffen. Dat getuigde toen ook van haar gewenste onafhankelijkheid. Al besef ik wel dat de meeste mensen een krant wensen die volgens hun politiek denken de zaken bekijkt en beschrijft.

In mijn ogen kan men maar pas tot een goed werkende democratie komen wanneer men verscheidene meningen vrij naast elkaar laat bestaan en hun zeg laat doen. Onder andere hierom vind ik het belangrijk om een spreekbuis te durven geven aan verschillende meningen. Met dit doel had ik in 2014 “From Guestwriters” opgericht, waar ik boeiende artikelen en schrijvers wens kenbaar te maken. Maar daar gaat het meer om bedenkingen reflecties en gedichten net als om andere bloggers hun werk aan een breder publiek te tonen. Ook al komen nieuwsfeiten wel een beetje aan bod ligt daar niet bepaald het accent op en gaat het meer rond onze manier van leven of lifestyle.

Meer inkijk op de wereld

Voor meer inkijk op het wereld en geloofsleven had ik “Our World” dat voorgaand “Christadelphian World” was, opgericht.

LogoIn 2021 veranderde Google heel wat dingen in haar websites en blogs voorzieningen die bij Blogger Google Website systeem Blogspot ook wel voor problemen zorgden en het schrijven zowel als het bezichtigen bemoeilijkten. Hierdoor ben ik van Blogspot overgeschakeld naar WordPress waar ik voor het schrijven op het net de beste ervaringen heb ondervonden.

Met mijn overstap naar WordPress heb ik de titel aangepast naar “Some View on the World” met de intentie hier ook enkele bedenkingen met verschillende visies op de wereld te brengen. Omdat er ook zo veel gebeurd op een dag, en er massa’s wordt gepubliceerd is het voor een werkende mens praktisch onmogelijk alles goed te volgen. Om die reden dacht ik ook dat men blij zou zijn, of dat er toch mensen zouden geïnteresseerd zijn, om een journaal of overzicht van het dagelijks gebeuren te vinden.

Gratis berichtgeving

Substack logo.pngIn tegenstelling tot Substack, waar men voor de berichtgeving moet betalen, wenste ik een gratis voor iedereen beschikbaar platform aanbieden. Bij Substack variëren de gebruikers van journalisten tot experts tot grote media sites. Onder de high-profile schrijvers die daar het platform hebben gebruikt zijn Pulitzer-Prize-winnende journalist en auteur Glenn Greenwald, cultuur criticus Anne Helen Petersen, muziek essayist Robert Christgau, en food schrijver Alison Roman.

The New York Times columnist Mike Isaac betoogde in 2019 dat sommige van deze bedrijven nieuwsbrieven zien als een stabieler middel om lezers te behouden door een meer directe verbinding met schrijvers. Maar hier krijg je geen ronkende namen te zien of te horen, zoals bij die Collaborative consumption online platforms of Online platformen voor collaboratieve consumptie zal bij mijn platform die consumptie beperkt blijven tot enkele dagdagelijkse kranten met hun schrijvers, en schrijvers uit de Christadelpian gemeenschap, christenen met ons geloof, en  geselecteerde artikelen die u onder de herblogde artikelen zal kunnen vinden.

Gewone mensen met gewone verhalen wiens kijk ook niet onbelangrijk is.

Selectie

Wel geef ik toe dat de selectie door mij gebeurd en daardoor enigszins bevooroordeeld zou kunnen genoemd worden. Al wil ik u verzekeren dat ik zo neutraal mogelijk wil blijven bij het selecteren van materiaal van anderen. Indien ik nodig acht mijn mening er bij te vermelding zal ik dat trouwens ook doen. Alsook waar verdere duiding noodzakelijk blijkt, zal deze aangeboden worden.

De artikelen die ik schrijf zijn natuurlijk uit mijn christelijk oogpunt geschreven, want als Broeder in Christus houd ik wel aan bepaalde normen en waarden die mijn denken mee bepalen. Maar hier zullen deze minder doorslaggevend zijn dan in mijn eigen webruimte waar ik meer diepgaande artikelen plaats.

Uw mening gevraagd

Bij elk artikel wordt er ruimte gegeven om te reageren; het artikel interessant of goed te vinden (met de ‘like’ functie) of om er uw gedacht bij te voegen in de commentaren sectie.  Hiertoe nodig ik u uit om hiervan gebruik te maken. Samen gedachten delen kan ons alleen maar verrijken.

Zoals hierboven aangegeven vind ik het wel spijtig dat er zo weinig respons is voor deze site.

Daarom wil ik bij deze enkele vragen voorleggen.

Stel je het op prijs om een overzicht te vinden van wat interessante artikels zijn in de Dagelijkse en Zondagskranten?

Kent u redenen of hebt u enig idee, waarom deze site niet zoveel views en/of likes krijgt?

Wat kan ik doen om deze site interessanter en aantrekkelijker te maken zonder de waarheid van wat er in deze wereld gebeurt te verdoezelen of te verhullen?

Graag uw gedachtegoed, a.u.b..

+

Vindt hier

 1. Doelstellingen
 2. Journaal of Dagboek voor jou
 3. Neergeschreven gedachten
 4. Mijn geloof en hoop
 5. Mijn verwachtingspatroon of Wat ik fijn zou vinden
 6. Tot nu toe 4 105 artikelen geplaatst – een te grote hoeveelheid om ze nu van trefwoorden te voorzien
 7. “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

++

Aanvullend

 1. Woorden in de Wereld
 2. Transfer website geopend op Blogger
 3. Nieuwe naam een feit
 4. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 5. Kijken naar verleden, heden of toekomst
 6. Vernieuwde Christadelphian Wereld
 7. Facebook pagina’s om ons nieuws verder te verspreiden
 8. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 9. 2020 Het Jaar van de leugen
 10. Heb meer oog voor Positief nieuws

+++

Gerelateerd

 1. NRC Handelsblad heet nu nrc handelsblad
 2. Zeven leestips voor journalisten in spe
 3. Een betere kijk op de wereld? Deze 7 stukken moet je zeker gelezen hebben als toekomstige journalist
 4. De journalist, een bedreigde soort?
 5. Burgerjournalistiek
 6. 2. Sociale media kunnen de weg plaveien naar ‘civic journalism’
 7. De toekomst van de journalistiek
 8. Mediastorm tussen Alexander Klöpping en Freek Staps. Journalistiek staat voor de keuze tussen hersenloze neutraliteit en weerbaarheid, moed en strijdlust om de democratie te verdedigen
 9. Journalistieke misleiding
 10. Journalistiek kost geld. Wie betaalt?
 11. 3. Communiceer, journalisten, en de betaalmuur valt vanzelf
 12. De toekomst van de onafhankelijke journalistiek… en wie gaat dat betalen?
 13. De missie van een journalist
 14. Goede journalistiek: nieuws of geen nieuws?
 15. Journalistiek ontbeert tegenspraak.
 16. RIVM en de petten van de journalistiek
 17. Wat het missen van de bibliotheek betekent
 18. Het einde van het ‘all you can eat’-abonnement van Netflix, Spotify en Blendle
 19. Waarom het vertrek van DPG Media de genadesteek is voor Blendle
 20. Artikel ‘De onverminderde betekenis van het natuurrecht voor de democratie’De toekomst is geschiedenis
 21. Democratie en onderzoekscommissies
 22. Is een besluit echt beter omdat het “democratisch” tot stand komt?
 23. De corruptie van democratische regimes
 24. Pleidooi om de Amerikaanse democratie op een hoger peil te brengen door Westerse democratieën te betrekken bij een opinietribunaal
 25. De bevolking wil geen oorlog maar kan met gemak misleid worden
 26. Een democratische religie kan Europa nieuw elan geven
 27. Hoe krijgen burgers het weer voor het zeggen met steun van digitale hulpmiddelen ?

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

12 thoughts on “Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: