Kids’ Worship versus Kids’ Liturgy

When churches don’t plan to have children present, they probably ought not be building a new building, but should consider why they would exclude children from their service.

Not to tell people that God loves them

Dan Foster often looks at social media, trawling through Twitter looking for blog post ideas, but now and again, he finds a Tweet that leaves him breathless with righteous indignation. This is one of those Tweets: From this, we should believe that according to Pastor Gabriel Hughes on Twitter, we ought to save our breath,Continue reading “Not to tell people that God loves them”

Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan

Het niet onder wapens willen gaan hoeft niet te betekenen dat personen van een bepaalde leeftijd zich niet zouden kunnen inzetten om te helpen in een land van oorlog. Telkens als er ergens een oorlog opduikt worden mannen in dat land van oorlog geconfronteerd met de gewichtige vraag om al dan niet wapens op teContinue reading “Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan”

Why I’m Here

Originally posted on In the Thicket:
The SBC is in crisis. That’s not hyperbole, that’s not being overdramatic, that is fact. The denomination is facing it’s biggest threat ever, bigger than the conservative resurgence of the 80s. It needs prayer. Since my last post, two letters written by Russell Moore were leaked detailing his investigation…

Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten

Deze dagen wanneer we elkaar weer gaan treffen rond de feestdis is het belangrijk om bepaalde onderwerpen, zoals Corona en vaccinaties, maar ook politiek, te vermijden om geen oplopende discussies te hebben. Normaal zeggen ze ook dat men best niet over godsdienst praat, maar toch verzoekt God ons met anderen over Hem te praten. WijContinue reading “Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten”

Guyana and religious mandates

The Ministry of Education recently responded to the concerns expressed by Swami Aksharananda regarding the matter of Christian-themed prayers recited at an organised event hosted by the Ministry of Education. In their response, the Ministry assured the Swami that no religion was favoured by the use of a universal prayer, reaffirming the belief that “noContinue reading “Guyana and religious mandates”

Een stap richting hun bezorgde mede-christenen

Bij de Christadelphians is het al altijd belangrijk geweest om voor elkaar zorg te dragen en elkaar te beschermen. Dit maakte dan ook dat zodra wij wisten hoe besmettelijk het Coronavirus wel was, dat wij voorzorgsmaatregelen troffen om niet te dicht bij elkaar te komen. Ook al is het regelmatig vergaderen een opdracht die JezusContinue reading “Een stap richting hun bezorgde mede-christenen”

What about trusting our brother or sister

In this month\’s issue of Christadelphian Tidings Dave Jennings looks at Bro. Anthony Higginson who shared some helpful thoughts about trust and wrote  “Trust is the optimism of faith. Trust is a risk, a venture, an adventure. It has in it an element of inspiration. It is not blind, blundering chance. Faith, after all, isContinue reading “What about trusting our brother or sister”

A discovery of human artefacts and human remains older than six thousand years

The Israel Antiquities Authority has announced the discovery of a 10,500 year old woven basket in the Judaea desert. Discoveries both of human artefacts and human remains that are older than six thousand years pose a fundamental challenge both to the belief that humans would only six thousand years old and the concept of aContinue reading “A discovery of human artefacts and human remains older than six thousand years”

Corona tijd, slechte, goede en betere tijden

Een jaar van een zeer speciale tijd van afzondering is er nu voorbij gegaan met snelheid die voor sommigen eindeloos traag liep te verlopen terwijl voor anderen nog verrassend snel gepasseerd is. Voor gelovigen was het een heel vreemd jaar om de kerkrelatie gaande te houden, want de meerderheid van kerken hielden hun deuren maandenContinue reading “Corona tijd, slechte, goede en betere tijden”

Create your website with WordPress.com
Get started