Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kerk geen plaats voor politieke slogans of vlaggen

Een grote vlag met de regenoogkleuren als symbool voor de Lhbt-gemeenschap in een Anglicaanse kerk heeft ophef veroorzaakt in de periode dat tegelijkertijd er heel wat te doen is over de transgender wetten.

Christenen horen niet passief te zijn

Vooraleer de tijd komt dat er algemene vrede zal zijn en het Koninkrijk van Christus zal aanbreken, zullen wij nog meerdere moeilijkheden moeten ondergaan.

Women in the First Century Church

Originally posted on R Sutcliffe Theologistics:
This blog has been provided in response to some recent discussion on the role of women in the first century church in light of 1 Timothy 2:11–14 and 1 Corinthians 14:34–35. The original essay provided a detailed exegesis of the Greek text, which I have translated for this forum.…

Sixth commandment of Biblical law illegal in Russia

The words “Thou shalt not kill” discredit the Russian army’s special operation in Ukraine. That is what a court in Moscow ruled.

Kids’ Worship versus Kids’ Liturgy

When churches don’t plan to have children present, they probably ought not be building a new building, but should consider why they would exclude children from their service.

Not to tell people that God loves them

Dan Foster often looks at social media, trawling through Twitter looking for blog post ideas, but now and again, he finds a Tweet that leaves him breathless with righteous indignation. This is one of those Tweets: From this, we should believe that according to Pastor Gabriel Hughes on Twitter, we ought to save our breath,Continue reading “Not to tell people that God loves them”

Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan

Het niet onder wapens willen gaan hoeft niet te betekenen dat personen van een bepaalde leeftijd zich niet zouden kunnen inzetten om te helpen in een land van oorlog. Telkens als er ergens een oorlog opduikt worden mannen in dat land van oorlog geconfronteerd met de gewichtige vraag om al dan niet wapens op teContinue reading “Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan”

Why I’m Here

Originally posted on In the Thicket:
The SBC is in crisis. That’s not hyperbole, that’s not being overdramatic, that is fact. The denomination is facing it’s biggest threat ever, bigger than the conservative resurgence of the 80s. It needs prayer. Since my last post, two letters written by Russell Moore were leaked detailing his investigation…

Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten

Deze dagen wanneer we elkaar weer gaan treffen rond de feestdis is het belangrijk om bepaalde onderwerpen, zoals Corona en vaccinaties, maar ook politiek, te vermijden om geen oplopende discussies te hebben. Normaal zeggen ze ook dat men best niet over godsdienst praat, maar toch verzoekt God ons met anderen over Hem te praten. WijContinue reading “Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten”

Guyana and religious mandates

The Ministry of Education recently responded to the concerns expressed by Swami Aksharananda regarding the matter of Christian-themed prayers recited at an organised event hosted by the Ministry of Education. In their response, the Ministry assured the Swami that no religion was favoured by the use of a universal prayer, reaffirming the belief that “noContinue reading “Guyana and religious mandates”