Design a site like this with WordPress.com
Get started

Een wachter die het zwaard ziet komen

Zij die zich Christen noemen moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen omtrent het uitkijken en kenbaar maken van de eindtekenen.

Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict

Groot probleem bij vele mensen is dat zij vele Joden gelijk schakelen en anti-Palestijns noemen. Zij vergeten dat er heel wat Joden zijn die zich tegen de Zionisten verzetten en totaal niet akkoord gaan met de acties van discriminatie en aanvallen tegen Palestijnen door de Israëlische regering. Algemeen moet men beseffen dat elke mens eenContinue reading “Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict”

Corona tijd, slechte, goede en betere tijden

Een jaar van een zeer speciale tijd van afzondering is er nu voorbij gegaan met snelheid die voor sommigen eindeloos traag liep te verlopen terwijl voor anderen nog verrassend snel gepasseerd is. Voor gelovigen was het een heel vreemd jaar om de kerkrelatie gaande te houden, want de meerderheid van kerken hielden hun deuren maandenContinue reading “Corona tijd, slechte, goede en betere tijden”

Een boekrol van leven en dood

De Bijbel is zelf een samengesteld boek van meerdere boekrollen. Doorheen de eeuwen zijn regelmatig van die rollen gevonden, in grotten, urnen en graven. Maar in dat Boek der boeken staat er ook geschreven dat God een apart geplaatst (of heilig) Boekrol heeft waarin al de namen staan van de wezens die geboren zullen wordenContinue reading “Een boekrol van leven en dood”

Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

In Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan op Op zoek naar God, wordt er gewezen op het feit dat niet alle kaartenmakers even goed zijn alsook niet allemaal dezelfde kwaliteit afleveren. Dit als aanzet om te kijken naar de levensgids die veel mensen terzijde laten liggen omdat zij denken dat zij zonder kunnen. VelenContinue reading “Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel”