Design a site like this with WordPress.com
Get started

Draag bij

Een overzichtssite van gebeurtenissen die velen zouden moeten aangaan.

Op deze site kan u overzichten vinden van wat de publieke pers bereikt heeft, maar ook van zaken die niet zozeer in het openbaar kenbaar gemaakt worden.
Om die overzichten van persartikelen en zelfstandige artikelen te presenteren kruipt er veel tijd en geld in.
Hiertoe zou het fijn zijn indien u als lezer om dit werk mogelijk te maken en te ondersteunen u opgeeft als volger, maar indien u ook een financiële bijdrage zou willen leveren, zal dat ten zeerste gesmaakt worden.

Marcus Ampe, verantwoordelijke uitgever

Marcus Ampe

Foksweg 14
B.3061 Leefdaal – Bertem
Vlaams Brabant
België
Europese Unie

***

Giften worden ten zeerste gewaardeerd en kunnen overgemaakt worden via de Belgische bankrekening:

Giro: BE37 9730 6618 2528

BIC: ARSPBE22

Met vermelding: support websites

%d bloggers like this: