Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Welcome to this view of the world by Marcus Ampe

2005/11/24 the first article was published on the then Microsoft Space (Christadelphian World). With the transition from MSN Groups or Microsoft Network Groups to Multiply, the articles moved to Multiply in 2009. A part of the articles about the Christadelphian ecclesia Leuven-Brussels, was transferred to WordPress in 2010. On 12 October 2012, the not yet processed articles were transferred to Blogger to save them for later processing. Multiply stopped its services in 2016, which caused another switch. From 24 July 2016, new articles were added to blogger with a new slant, which was then allowed to take on a new life of its own.

°°°

First there was “Our World” on Blogger, but since changes by Blogger in 2020 things started going wrong and became nerve racking. In the first half of 2021 the website started loading very slowly in several browsers ‘Firefox, Google Chrome, Edge, a.o.)

In 2020 we also had to change our Google sites and after months of searching for solutions we decided on 2021 September 25 to end blogging on blogger. Naturally, we do hope all the material would not be lost. To secure the postings and to make it possible to find some subjects easier again, we decided to transfer the Blogger articles to a WordPress site. Though in WordPress there were are so very bad developments, the company introducing the awful system of blog-editing with blocks, like so many other blog services use. By this, here you may find all the articles which were placed on Blogger.

I do hope you shall be able to find some interesting articles here and find your way to more information on the subjects presented over here.

With kind regards,

Marcus Ampe

“Our world” republished in “Christian view on the world” Thursday 30 October 2021.

 

Welkom bij deze kijk op de wereld door Marcus Ampe

 

2005/11/24 werd het eerste artikel op het toenmalige Microsoft Space (Christadelphian World” gepubliceerd. Bij de overgang van MSN Groepen of Microsoft Network Groups naar Multiply verhuisden de artikelen naar Multiply in 2009. Een deel van artikelen over de Christadelphian ecclesia Leuven-Brussel, werd overgebracht naar WordPress in 2010. op 12 october 2012 werden de nog niet verwerkte artikelen overgebracht op Blogger om ze te bewaren en later te kunnen verwerken. Multiply stopte met haar diensten in 2016, wat nogmaals voor een overstap zorgde. Vanaf de 24ste juli 2016 werden er met een nieuwe inslag toch nieuwe artikelen toegevoegd op blogger, dat dan zo een eigen nieuw leven mocht gaan leiden.

 

°°°

 

Eerst was er “Christadelphian World” dat “Our World” werd op Blogspot van Blogger, maar sinds veranderingen door Blogger in 2020 begon het mis te gaan en werd het zenuwslopend. In de eerste helft van 2021 begon de website erg traag te laden in verschillende browsers (Firefox, Google Chrome, Edge, e.a.)

 

In 2020 moesten we ook Google sites wijzigen en na maanden zoeken naar oplossingen hebben we op 2021 25 september besloten om het bloggen op blogger te beëindigen. Natuurlijk hopen we dat al het materiaal niet verloren zou gaan. Om de postings veilig te stellen en om sommige onderwerpen makkelijker terug te kunnen vinden, hebben we besloten om de Blogger artikelen over te zetten naar een WordPress site. Alhoewel er in WordPress ook enkele slechte ontwikkelingen voorkwamen in dat zelfde jaar, coor de introducie van het bedrijf van het vreselijke systeem van blog-editing met blokken, zoals zovele andere blog-diensten al gebruiken. Wij kunnen enkel hopen dat WordPress zo slim zal zijn om het Klassieke editing systeem te blijven behouden.

 

In ieder geval proberen wij hier nu op WordPress er voor te zorgen dat u door deze overplaatsing van artikelen, dat u hier alle artikelen makkelijk zal kunnen vinden die op Blogger waren geplaatst.

 

Ik hoop dat u hier een aantal interessante artikelen kunt vinden en uw weg zal kunnen vinden naar meer informatie over de onderwerpen die in die oudere, en wie weet ook nieuwere artikelen die hier worden gepresenteerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marcus Ampe

 
%d bloggers like this: