Design a site like this with WordPress.com
Get started

Godsdienstvrijheid onder druk

Uit het vorige week verschenen International Religious Freedom Report, een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheid over godsdienstvrijheid, blijkt dat wereldwijd het godsdienstig denken en leven sterk onder druk stond in 2020. Antisemitisme, haat tegen moslims en andere vormen van onverdraagzaamheid namen opnieuw toe. Het viel al waar te nemen in het eerste decennium vanContinue reading “Godsdienstvrijheid onder druk”

Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

In Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan op Op zoek naar God, wordt er gewezen op het feit dat niet alle kaartenmakers even goed zijn alsook niet allemaal dezelfde kwaliteit afleveren. Dit als aanzet om te kijken naar de levensgids die veel mensen terzijde laten liggen omdat zij denken dat zij zonder kunnen. VelenContinue reading “Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel”

Overdracht van mening te vrijwaren

Standbeeld van William Tyndale, Victoria Embankment Gardens Bronzen standbeeld onthuld op 7 mei 1884. De beeldhouwer was Sir Joseph Edgar Boehm. (Photo credit: Wikipedia) In hoe verre mogen ouders, opvoeders of met kinderen omgaanden hun mening over brengen op die kinderen? Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting? Eeuwen hebben mensen getracht vrij hun gedachten teContinue reading “Overdracht van mening te vrijwaren”