Design a site like this with WordPress.com
Get started

Een stap richting hun bezorgde mede-christenen

Bij de Christadelphians is het al altijd belangrijk geweest om voor elkaar zorg te dragen en elkaar te beschermen. Dit maakte dan ook dat zodra wij wisten hoe besmettelijk het Coronavirus wel was, dat wij voorzorgsmaatregelen troffen om niet te dicht bij elkaar te komen. Ook al is het regelmatig vergaderen een opdracht die JezusContinue reading “Een stap richting hun bezorgde mede-christenen”

“Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

Op 24 november 2005 creëerde ik een praatgroep (op MSN) welke zou uitgroeien tot de website “Christadelphian world” op Multiply. Na enkele jaren veranderde Multiply haar doelstellingen en gaf het haar groepen op, zodat ik naar een andere oplossing moest zoeken. Voor alle veiligheid, om al de gemaakte artikelen niet te verliezen, plaatste ik hetContinue reading ““Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis”

Tussen christelijke gemeente en dagelijks leven een diepe kloof

Als men rond zich kijkt ziet men heel wat mensen die zich uitgeven als Christen maar toch eigenlijk niet leven zoals een Christen hoort te leven. Volgens theoloog en evangelist Nico Grijzenhout zouden wij als kerk weerbaarder kunnen geweest zijn als we een gemeente waren zoals de nieuwtestamentische gemeenten. Hij schreef het boek ‘Vitaal gemeente-zijn’Continue reading “Tussen christelijke gemeente en dagelijks leven een diepe kloof”

Hans Maat roept onwijs mensen op om samen te komen

Vervolgend op “Moeten kerken zich beperken tot online diensten?” willen wij toch benadrukken hoe belangrijk het is om zich tot de corona maatregelen te houden en niet bepaalde predikers te volgen die oproepen om tegen de regeringsbesluiten toch samen te komen. Dat zou dan betekenen om ongehoorzaamheid aan de Wetsvoerder te tonen, iets waar JezusContinue reading “Hans Maat roept onwijs mensen op om samen te komen”

Moeten kerken zich beperken tot online diensten?

In België is het voor vele kerken al maanden een zekerheid dat men best niet in levende lijve tezamen komt. De Christadelphians houden sinds maart 2020 enkel maar gebedsdiensten en bijbelstudies online. Voor hun was het dadelijk duidelijk dat men moest vermijden dat mensen zich zouden kunnen besmetten en dat men allerbest eerder kon vermijdenContinue reading “Moeten kerken zich beperken tot online diensten?”

De wereld van onbijbelse leer #1

Heden leven wij in wat wij een wereld van onbijbelse leer kunnen noemen. De onbijbelse of valse leerstellingen vieren hoogtij. Maar wij moeten niet denken dat de onbijbelse leer iets nieuws van deze eeuw is. In de middeleeuwen zorgde de Rooms Katholieke Kerk dat de onbijbelse leer aan iedereen werd opgedrongen als een aan teContinue reading “De wereld van onbijbelse leer #1”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus

In de Bijbel wordt er gesproken van bepaalde tijden die zullen aantreden, waarbij er meerdere natuurrampen zouden voorkomen en mensen zich tegen elkaar zouden verzetten, zelfs religieuze groepen zich tegen elkaar zouden gaan keren. Wij mogen stellen dat wij nu in die tijden of \”samenstel van dingen\” zijn aangekomen. Dit tijdsgebeuren met vele terroristische aanslagen,Continue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning

In het leven moeten er regelmatig keuzes gemaakt worden. Een heel belangrijke keuze is die op geestelijk vlak. Men heeft heel wat religieuze groepen in de wereld waarbij in sommige landen de kerken hun aanhangers zien toe nemen terwijl in andere landen de aanwezigen in een kerkdienst sterk afnemen. In sommige landen is er éénContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning”

500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

De meeste protestanten zal je vandaag horen zeggen dat zij mogen terugblikken op \”500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer\”. Voor de protestanten is dit 500-jarig jubileum een goede aanleiding om meerdere lezingen en studies te brengen over de Reformatie. Het kan een tijd van reflectie genoemd worden waarbij mag nagedacht wordenContinue reading “500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer”

Overdracht van mening te vrijwaren

Standbeeld van William Tyndale, Victoria Embankment Gardens Bronzen standbeeld onthuld op 7 mei 1884. De beeldhouwer was Sir Joseph Edgar Boehm. (Photo credit: Wikipedia) In hoe verre mogen ouders, opvoeders of met kinderen omgaanden hun mening over brengen op die kinderen? Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting? Eeuwen hebben mensen getracht vrij hun gedachten teContinue reading “Overdracht van mening te vrijwaren”