Design a site like this with WordPress.com
Get started

Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken

Het Barna onderzoek over de toestand van het Christendom in Amerika laat duidelijk zien dat de Verenigde Staten van Amerika op dezelfde neerwaartse lijn zitten die wij hier al veel langer kennen. (> Gradual decline by American Christians) Men zou ook kunnen zeggen dat hier nooit zulk een diepgeworteld geloof was als in de V.S..Continue reading “Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken”

Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen

Willem J. Ouweneel wil diegenen die op een van de punten van de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) bewust en weloverwogen een andere visie kiest, niet als christen kunnen erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) waar hij op zinspeelt gaat om  de Drie-eenheid, Christus’ waarachtige godheid en waarachtige mensheid, de schepping, de zondeval, de verlossing doorContinue reading “Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen”

Over gaan tot een juiste focus

De lockdown en corona-crisis heeft heel wat mensen kopzorgen bezorgd. Meermaals werden wij bestookt met een heel reeks vragen welke verrassend genoeg nog niet leken behandeld te zijn in een Nederlandstalige website van ons. Op de Engelstalige sites kwamen wel veel van die aspecten aan bod, maar in het Nederlands zijn wij in gebreke gebleven.Continue reading “Over gaan tot een juiste focus”

Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen

De Amsterdamse predikant Ds. Paul Visser die in een traditie staat “waarin God niet automatisch jouw God was en jij niet vanzelfsprekend zijn kind”, ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen. Voor hem staat het vast dat God moest gezocht en gevonden worden. Sterker nog: het ging erom dat jij door Hem gezocht en gevonden werd. JeContinue reading “Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen”

Mijn geloof en hoop

Ik zou het fijn vinden indien wij naar een wereld zouden toe groeien waar meer mensen makkelijk met elkaar in vrede zouden samen leven in respect met hun omgeving, mens, plant en dier. Het is niet makkelijk voor de mens om een ander op gelijke voet met zichzelf te willen stellen en respectvol te benaderenContinue reading “Mijn geloof en hoop”

Betrachting

Het doel van dit blog is om even stil te staan bij wat er in deze wereld gebeurt en hoe wij ons daarin bevinden. Vanuit een Christadelphian oogpunt bekijkt de auteur Marcus Ampe hier de gebeurtenissen op religieus vlak, terwijl hij op zijn eigen webruimte op WordPress meer het politiek-economische en culturele onder de loepContinue reading “Betrachting”

Een kerk naar smaak en taal

De afkeer van traditie in evangelische kerken is zo groot geworden, dat op de liturgie van een dienst anno 2013 nauwelijks gezangen te vinden zijn die er in 2003 ook al op stonden. Nieuwer is kennelijk beter. De enige houvast die je bij zoveel verandering van de vorm hebt, is krampachtig vasthouden aan de inhoud.Continue reading “Een kerk naar smaak en taal”

Activiteiten in dit leven nagaan

In het huiselijk leven, in het sociale leven, in het bedrijfsleven, en vooral bij beslissingen voor de eeuwigheid, laten we acht slaan op het Woord van God, en de woorden van onze voorgangers, ouders, leraren en vrienden.

Leven in geloof

“In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd. Wie zo spreken geven duidelijk te kennen, dat zij op zoek zijn naar een vaderland.” (Heb 11:13-14 WV78) “Ook dezen hebbenContinue reading “Leven in geloof”