Design a site like this with WordPress.com
Get started

Redacteur

Marcus Ampe

Bedenker en nadenker

Al van kindsbeen af was Marcus Ampe een vlijtige onrustige bij die niets anders deed dan dingen in vraag stellen, waardoor hij soms zijn ouders op de zenuwen werkte.

Op godsdienstig vlak was hij zeker niet makkelijk in de Rooms Katholieke omgeving waarin hij opgroeide en als misdienaar dienst deed, terwijl hij heel wat leerstellingen van die Katholieke Kerk in vraag stelde. Voor hem behoorden heel wat gebruiken in die Kerk tot heidense riten en gebruiken die helemaal niet in overeenstemming met de Bijbel waren. Daarom ging hij in zijn tiener jaren op zoek naar de Bijbelse waarheid en kwam zo bij de niet-trinitarische Baptisten, waar hij zich voor vele jaren thuis voelde. Maar met de jaren wonnen de trinitarische Baptisten het veld over de gehele wereld en gingen vele niet-trinitarische Baptisten zich aansluiten bij andere niet trinitarische kerken, zoals de Kerk van God, de Restoratie Kerk, de Getuigen van Jehovah, en anderen. Na meerdere jaren en een kortstondige werkzame periode bij de Vrije Christenen sloot Marcus Ampe zich aan bij de Christadelphians, die in het Nederlands taalgebied ook gekend zijn als de Broeders in Christus.

Het is vanuit die visie als “kind van God” en als Christadelphian dat de nu gepensioneerde danser-choreograaf-choreoloog met zijn Bijbels geloof de wereld bekijkt en er op durft te reageren. Want blijven stil zitten en alles zo maar laten gebeuren is iets wat nog steeds niet in zijn natuur ligt.

Wat hij doet
  • Als gepensioneerde danser, choreograaf, choreoloog geniet hij nog steeds van de kunsten in het algemeen.
  • Steeds is hij geboeid geweest omtrent de geschiedenis van de mens en rond het welzijn van de mens en zijn omgeving (dier en plant). Hierdoor is hij steeds blijven opkomen voor hen die verdrukt werden of nog steeds worden en in nood zijn.
  • Hij vindt dat wij samen moeten werken aan een beter leefbare wereld waarin er meer gelijkheid er erkentelijkheid is voor iedereen en alles.
  • Hij staat er op dat er dan ook vrijheid van mening is in een wereld waar iedereen kan genieten van alle vormen van vrijheid in een weldadige natuur.
  • Naast zijn eigen denk- en werkruimte Marcus Ampe’s Space, verzamelt hij ook bijdragen voor het door hem gestichte Lifestyle magazine “From Guestwriters” waar hij verschillende onderwerpen aan bod wil laten komen en de schoonheid van taal wil laten zien door ook teksten en gedichten van anderen voor te stellen.
  • Daarnaast brengt hij voor zijn geloofsgemeenschap een platform naar voor met ecclesiaal nieuws en religieuze berichten. Zo kan u teksten van Christadelphians vinden op de Ecclesia site en op de Broeders in Christus site, die door hem gecreëerd en gevormd zijn.
%d bloggers like this: