Design a site like this with WordPress.com
Get started

Onafhankelijkheid

In een wereld van miljardairbaronnen, oliezuchtige oligarchen en vreselijke autocraten worden echt onafhankelijke media steeds zeldzamer.

Als utopist plaatst de maker van deze site graag de mening van anderen naast die van hemzelf. Marcus Ampe is ervan overtuigd dat een goed functionerende democratie alleen kan bestaan als zij is gebaseerd op de openheid en ontvankelijkheid van verschillende meningen en culturen.

Voor een blik op de wereld om ons heen te werpen, koesteren wij onze onafhankelijkheid en zullen wij daar geen compromissen over sluiten.

Niettemin moet ik toegeven dat voor de uitgebreide artikelen een keuze wordt gemaakt volgens democratische, ethische, sociale en morele waarden en normen van respect en verdraagzaamheid, maar ook voortbouwend op joods-christelijke waarden.

Iedereen kan hier zijn of haar zegje doen, maar u moet begrijpen dat wij openstaan voor iedereen om zijn of haar zegje te doen, via de commentaarsectie onder artikelen en ook onder bijdragen van gastschrijvers, waar u zich ook kunt voorstellen als kandidaat-schrijver.

Schrijvers over geschiedenis en politiek en over religieuze gebeurtenissen zijn bijzonder welkom.

U bent van harte welkom om uw kandidatuur in te dienen.

%d bloggers like this: