Design a site like this with WordPress.com
Get started

Zorgpersoneel laat haar (nood)stem horen

Het zorgpersoneel kwam op de laatste dag van januari 2023 de straat op om de regering te laten weten dat zij zo niet meer voort kunnen om de juiste goede zorg voor de mensen te kunnen bezorgen.

Kerk geen plaats voor politieke slogans of vlaggen

Een grote vlag met de regenoogkleuren als symbool voor de Lhbt-gemeenschap in een Anglicaanse kerk heeft ophef veroorzaakt in de periode dat tegelijkertijd er heel wat te doen is over de transgender wetten.

Zorg is mensenwerk, geen bandwerk

In de zorgsector is de werkdruk veel te hoog en is het menselijk aspect meestal opzij geschoven door het administratief veel tijd opslorpende werk.

Hoe werden de feestdagen beleefd in een opvangcentrum beheerd door G4S Care?

Het leven in een Waals opvangcentrum werd door G4S opgevrolijkt tijdens de feestdagen.

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

Al enkele jaren trachten evangelischen mensen te doen geloven dat hun geloof en gemeenschap het Beloofde Land zal kunnen verwezenlijken, en dat zij nu het Uitverkoren Volk van God zijn.

AZG Verzet tegen vrouwen in NGO’s

Afghanistan: AZG veroordeelt laatste richtlijn Islamitisch Emiraat Vrouwen in Afghanistan worden de afgelopen maanden geconfronteerd met steeds meer beperkingen, waardoor hun deelname aan het dagelijks leven, zoals hun toegang tot onderwijs, verder wordt ingeperkt. AZG veroordeelt krachtig de meest recente richtlijn van het Islamitische Emiraat die vrouwen het recht ontzegt om voor niet-gouvernementele organisaties teContinue reading “AZG Verzet tegen vrouwen in NGO’s”