Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gaan we van een vagevuur naar een hel

De landen van het zuidelijk halfrond kijken uit naar de verantwoordelijkheid die de geïndustrialiseerde landen zouden moeten nemen en hoe er een schadevergoeding kan geregeld worden om de milieuschade te dekken.

Energie besparende maatregelen

De regering heeft een expertengroep aangesteld om oplossingen te zoeken voor het energieprobleem, maar die lijken niet van voorgaande crisissen geleerd te hebben.

Zelensky in zijn toespraken telkens verwijzend naar nationale trauma’s

In de toespraken van president Zelensky verwijst deze naar de trauma’s die deze bepaalde landen ook mochten ondervinden en waar nu het Oekraïense volk moet aangeloven.

Hoe pakken Nederland, Frankrijk en Duitsland de energiefactuur aan

De regering is het eens geworden over een reeks maatregelen om de impact van de hoge energieprijzen te milderen. Maar een tijdelijke btw-verlaging enkel op elektriciteit, en een verwarmingspremie van 100 euro: volstaan niet om de energiefactuur te dempen. Hoe weten onze omliggende landen met de prijsstijgingen om te gaan?

Veranderend groot lappendeken

Naar aanleiding van voorgaande post en kijkend naar de publicatie van Gregor MacMinto op zijn WordPress site “In the Past and the Present” wil ik even voor leggen hoe wij naar die alsmaar veranderende wereld kunnen kijken. Als wij de landkaarten die in het verleden al gepubliceerd zijn, kunnen wij de grote veranderingen zien, maarContinue reading “Veranderend groot lappendeken”

Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden

Vervolg van Onverantwoord gedrag van vele burgers Van al diegenen die denken dat hun vrijheid wordt beperkt door de coronamaatregelen kwamen ongeveer 17.000 demonstranten zaterdag in Berlijn hun ongenoegen uitdrukken in een sfeer van jullie maken de mensen maar wat wijs, er is helemaal niet zulk een gevaarlijk virus dat ons kan bedreigen. Zoals erContinue reading “Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden”

500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

De meeste protestanten zal je vandaag horen zeggen dat zij mogen terugblikken op \”500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer\”. Voor de protestanten is dit 500-jarig jubileum een goede aanleiding om meerdere lezingen en studies te brengen over de Reformatie. Het kan een tijd van reflectie genoemd worden waarbij mag nagedacht wordenContinue reading “500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer”

500 jaar na de ophanging van de 95 stellingen

Uitbeelding van het verhaal dat Luther zijn \”95 stellingen\” op de deur van de slotkerk te Wittenberg gespijkerd zou hebben (Ferdinand Pauwels, 1872)   In het kleine Duitse plaatsje Wittenberg zou de ijverige priester zijn tegenstand tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 aan de kerkpoorten gehangen hebben. De \”95 stellingen\” stelden deContinue reading “500 jaar na de ophanging van de 95 stellingen”