Design a site like this with WordPress.com
Get started

Uitgever zijn geloof en hoop

Mijn verwachtingspatroon

Wat ik fijn zou vinden

Ik zou het fijn vinden als we het allemaal mogelijk zouden vinden dat er in deze wereld, waar zoveel verdriet en pijn is, mensen zouden kunnen vinden en binden, die bereid zijn om elkaar te helpen en die liefdevol zijn voor iedereen om hen heen. Het zou mooi zijn als we groeiende gemeenschappen zouden kunnen vinden waar meer mensen gemakkelijk samen zouden kunnen leven in vrede met elkaar met respect voor hun omgeving, milieu, mensen, planten en dieren.

Het is niet gemakkelijk voor mensen om anderen als hun gelijken te beschouwen. Om een ander op gelijke voet met zichzelf te stellen en een houding van respectvolle benadering aan te nemen, ongeacht cultuur, ras (kleur), of geloof, is misschien niet altijd zo eenvoudig. Maar ik geloof wel dat het mogelijk is om daaraan te werken en om anderen te stimuleren om er ook aan te werken. Ik geloof dat het mogelijk moet zijn dat ieder individu in zijn of haar eigen omgeving kan werken in de richting van gerechtigheid voor allen met vrijheid van meningsuiting en vrijheid van denken, alsmede met de bereidheid elkaar zoveel mogelijk te helpen.

Als ieder individu in zijn eigen omgeving of milieu al het mogelijke doet om eenheid te bereiken en een vredige omgeving te hebben, kunnen we kleine cocons of kleine gemeenschappen hebben die zich als een bacterie of virus kunnen vermenigvuldigen en anderen kunnen verspreiden of besmetten met het goede of betere van deze wereld. Het is dat vuur van goedheid dat wij moeten verlichten, en deze verbinding die wij maken moet iedereen proberen te verbinden en te inspireren. Ieder van ons die bereid is zijn of haar steentje, hoe klein ook, kan meehelpen en bijdragen aan de opbouw van een betere wereld.

Men kan alleen het effect krijgen als elke persoon als een kleine peddel vele kleine stenen laat rollen. Kleine sneeuwballen die groter worden als ze eenmaal beginnen te rollen en in beweging komen door hun veelheid en kracht van inspiratie.

Op dit platform en op mijn site voor persoonlijke gedachten hoop ik een kleine bijdrage te kunnen leveren aan een vredesproces, terwijl ik anderen oproep zich bij mij aan te sluiten in dat bootje van verdraagzaamheid.

Samen kunnen we sterk zijn.

 

*

Vrije Christadelphian of Broeder in Christus

Ik ben een Vrije Christadelphian die alleen gebonden is aan Jezus Christus, wat betekent dat ik geloof in de rabbijn Jeshua, Jezus Christus, als de zoon van God, de gezondene van God om onze redder, Kristos (Christus) of Messias te zijn. Ik hoop onder leiding van Christus en God te staan en de houding van Christus aan te nemen en sta daarom open voor iedereen die de broederlijke liefde van Christus wil delen, maar ook broederlijke liefde wil tonen aan alle levende wezens, mens, dier en plant.

In navolging van de leer van Jezus Christus aanbid ik dezelfde God als Hij en geloof ik in de beloften van zijn hemelse Vader, Jehovah God, die groter is dan alle andere goden. Het Evangelie ter harte nemend zie ik uit naar de wederkomst van Christus en het komende Koninkrijk van God.

*

Voor degenen die ook een blog hebben, roep ik ook op om de handen ineen te slaan en samen te werken als Bloggers voor Vrede (Bloggers for peace) om deze dringende en noodzakelijke boodschap van vrede te verspreiden.

 

+

Vindt ook te lezen:

%d bloggers like this: