Design a site like this with WordPress.com
Get started

Het hoofd van Jezus

In deze wereld heeft iedereen wel iemand boven zich staan. Wij kennen allemaal onze ouders die boven ons staan. En in bepaalde tijdstippen in ons leven hebben wij leerkrachten die boven ons staan alsook een prefect en directeur. Als wij beginnen te werken hebben wij soms een meestergast en baas boven ons. Maar wij moetenContinue reading “Het hoofd van Jezus”

Hoe omgaan met huidige moeilijkheden

Wij kunnen er niet omheen dat de wereld bijna op haar kop staat. Ze is werkelijk vierkant gaan draaien. De laatste eeuw liet al voelen dat het met de natuur de verkeerde kant uitging. In de 19de eeuw had men zonder er bij stil te staan een zeer zware last gelegd op het milieu. TerwijlContinue reading “Hoe omgaan met huidige moeilijkheden”