Design a site like this with WordPress.com
Get started

Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging

In de christelijke theologie is genade de spontane, onverdiende gave van de goddelijke gunst in de redding van zondaars, en de goddelijke invloed die in individuen werkt voor hun regeneratie en heiliging. In de vele denominaties van het Christendom en Christenheid is er veel gezegd over genade, sommigen geloven dat het iets is dat totContinue reading “Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten

De naar God zoekende mensen moeten weten dat in de Christenheid voor hen een voorziening ligt. Men moet niet overstappen naar de islam om de Enige Ware God te dienen. In het begin van de huidige jaartelling was er een Joodse leermeester die veel aandacht trok en die meerdere leerlingen en volgelingen rond zich kreeg.Continue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom

Vervolg van Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning Op de zoektocht naar het ware geloof komen meerdere mensen in contact met de Getuigen van Jehovah. Die stroming in de christenheid schrikt hen meestal af en maakt hen ook niet bewust om eens verder te gaan zoeken naar gelijkdenkenden, maarContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom”

Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders

In 2009 durfden wij de vraag stellen \”Jood of Christen zijn\”. Tien jaar later is deze vraag nog prangender, maar durven Joden ook het omgekeerde stellen \”Christen of Jood zijn\”. Naar wij dichter bij de eindtijd toe komen, kunnen wij er niet naast zien dat bepaalde tekenen (zoals natuurverschijnselen en politieke onrust) met verder ookContinue reading “Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders”

Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #1 Oud en Nieuw Testament

Het Hebreeuwse mishpat duidt een hele reeks begrippen aan. De basis is: iets dat vast staat, waar je zeker van kunt zijn. Te beginnen met gewoonten en vaste kenmerken – zo is het altijd, zo wordt het altijd gedaan. Dat kan overgaan in voorschriften, verordeningen en wetten: zo moet het; wat zo gebeurd is recht,Continue reading “Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #1 Oud en Nieuw Testament”

De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel

Voorgaande: De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen Wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats. (2 Pet. 1:19) Bijbels begrip: profetie Een bekend begrip inContinue reading “De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel”

Ketoeviem, Ketuvim, Geschriften, Hagiographa, Megillot en Messiaanse Geschriften

English: An exhibit depicting \”Pentateuch/Torah frontispiece of the Schocken Bible\” at the Diaspora Museum, Tel Aviv Beit Hatefutsot. Photo was taken by User:Sodabottle (Photo credit: Wikipedia) In de Tenach (Tanakh) vinden we de eerste reeks met vijf boeken in de Thora (Torah) of De Wet met : Genesis (Bereshith), Exodus (Shemot), Leviticus (Wayyiqra), Numeri (Bemidvar), enContinue reading “Ketoeviem, Ketuvim, Geschriften, Hagiographa, Megillot en Messiaanse Geschriften”

Een kerk naar smaak en taal

De afkeer van traditie in evangelische kerken is zo groot geworden, dat op de liturgie van een dienst anno 2013 nauwelijks gezangen te vinden zijn die er in 2003 ook al op stonden. Nieuwer is kennelijk beter. De enige houvast die je bij zoveel verandering van de vorm hebt, is krampachtig vasthouden aan de inhoud.Continue reading “Een kerk naar smaak en taal”

Doemdagscenarios

Op het net zijn er naast de vele predikers die de Eindtijd voorspellen en ideeën geven hoe de laatste dagen kunnen zijn, bepaalde groepen die zich toeleggen op dat Laatste Ogenblik of Dé Doemsdag. De Doemdag (Engels: Doomsday) of doemsdag, Vernietigingsdag, einddag, Dag der vernietiging, wordt dikwijls samen genomen met de Dag des Oordeels, hetContinue reading “Doemdagscenarios”