Christelijke zangeres spreekt zich uit over ‘heidense leer’ van Bethel, Hillsong en Elevation

Doorheen de jaren zijn er heel wat evangelische groepen ontstaan. Van deze groepen zijn er heel wat die mikken op een breed publiek en er niet voor terugdeinzen om de meest populaire dingen in hun diensten op te nemen. De Amerikaanse christelijke artiest en aanbiddingsleider Mackenzie Morgan spreekt zich uit tegen de volgens haar ‘heidenseContinue reading “Christelijke zangeres spreekt zich uit over ‘heidense leer’ van Bethel, Hillsong en Elevation”

Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen

Willem J. Ouweneel wil diegenen die op een van de punten van de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) bewust en weloverwogen een andere visie kiest, niet als christen kunnen erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) waar hij op zinspeelt gaat om  de Drie-eenheid, Christus’ waarachtige godheid en waarachtige mensheid, de schepping, de zondeval, de verlossing doorContinue reading “Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen”

De wereld van onbijbelse leer #1

Heden leven wij in wat wij een wereld van onbijbelse leer kunnen noemen. De onbijbelse of valse leerstellingen vieren hoogtij. Maar wij moeten niet denken dat de onbijbelse leer iets nieuws van deze eeuw is. In de middeleeuwen zorgde de Rooms Katholieke Kerk dat de onbijbelse leer aan iedereen werd opgedrongen als een aan teContinue reading “De wereld van onbijbelse leer #1”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus

In het vorige bericht hebben wij gezien dat de aanhanger aangeeft om getrouw te willen zijn aan een persoon of aan een ideologie. Zo is de aanhanger van Jeshua of Jezus toegenegen aan die Nazareense leermeester, terwijl een Calvinist aangeeft te houden aan de leerstellingen van Calvijn. Het aanhangen van iets of iemand gaat overContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging

In deze tijd staat de christenheid onder druk. Diegenen die tot het christendom behoren, willen per se diegenen die Jezus niet als hun god willen aannemen als ketters veroordelen. Nochtans zou men kunnen zeggen dat die niet-trinitariërs eigenlijk de ware christenen zijn. Het christendom haar religieuze huizen zijn verontreinigd met een vals menselijke leerstelling ofContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers

Heden zijn wij in een tijd gekomen waar een „radeloze angst onder de volken” blijkt waar te nemen. Er kan niet worden ontkend dat de situatie voor de natiën en hun politieke, economische, militaire en religieuze raadgevers te moeilijk blijkt te zijn. Talloze mensen zijn zeer verontrust, zij voelen zich hopeloos. Dit komt doordat zijContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg

In de eerste eeuw kwamen er meer en meer mensen bij de groep die de Joodse leermeester Jeshua (Jezus Christus) wilden volgen. Geleidelijk aan groeide de Joodse sekte De Weg uit tot een groepering met over verscheidene streken meerdere verspreide groepen. Het stak echter de ogen uit van de Joden dat er in die bewegingContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg”

Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders

In 2009 durfden wij de vraag stellen \”Jood of Christen zijn\”. Tien jaar later is deze vraag nog prangender, maar durven Joden ook het omgekeerde stellen \”Christen of Jood zijn\”. Naar wij dichter bij de eindtijd toe komen, kunnen wij er niet naast zien dat bepaalde tekenen (zoals natuurverschijnselen en politieke onrust) met verder ookContinue reading “Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders”

Kijk op een afgezant van een Hogere Macht

In het Christendom gelooft de meerderheid nog steeds in de valse leerstelling van de 4de eeuw. In België valt het wel op dat hier mensen zijn die zich Christen noemen en daar eigenlijk Katholiek mee bedoelen, maar dan toch een Katholiek met een dubbel kantje. In België zijn er namelijk Katholieken die wel geloven datContinue reading “Kijk op een afgezant van een Hogere Macht”

Create your website with WordPress.com
Get started