Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan

Het niet onder wapens willen gaan hoeft niet te betekenen dat personen van een bepaalde leeftijd zich niet zouden kunnen inzetten om te helpen in een land van oorlog. Telkens als er ergens een oorlog opduikt worden mannen in dat land van oorlog geconfronteerd met de gewichtige vraag om al dan niet wapens op teContinue reading “Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan”

Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging

In de christelijke theologie is genade de spontane, onverdiende gave van de goddelijke gunst in de redding van zondaars, en de goddelijke invloed die in individuen werkt voor hun regeneratie en heiliging. In de vele denominaties van het Christendom en Christenheid is er veel gezegd over genade, sommigen geloven dat het iets is dat totContinue reading “Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging”

Autumn, Life and death, grace, regeneration and sanctification

In Christian theology grace is the spontaneous, unmerited gift of the divine favour in the salvation of sinners, and the divine influence operating in individuals for their regeneration and sanctification. In the many denominations of Christendom and Christianity there is a lot been said about grace, some believing it is something that has come toContinue reading “Autumn, Life and death, grace, regeneration and sanctification”

Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken

Het Barna onderzoek over de toestand van het Christendom in Amerika laat duidelijk zien dat de Verenigde Staten van Amerika op dezelfde neerwaartse lijn zitten die wij hier al veel langer kennen. (> Gradual decline by American Christians) Men zou ook kunnen zeggen dat hier nooit zulk een diepgeworteld geloof was als in de V.S..Continue reading “Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken”

Over gaan tot een juiste focus

De lockdown en corona-crisis heeft heel wat mensen kopzorgen bezorgd. Meermaals werden wij bestookt met een heel reeks vragen welke verrassend genoeg nog niet leken behandeld te zijn in een Nederlandstalige website van ons. Op de Engelstalige sites kwamen wel veel van die aspecten aan bod, maar in het Nederlands zijn wij in gebreke gebleven.Continue reading “Over gaan tot een juiste focus”

De wereld van onbijbelse leer #1

Heden leven wij in wat wij een wereld van onbijbelse leer kunnen noemen. De onbijbelse of valse leerstellingen vieren hoogtij. Maar wij moeten niet denken dat de onbijbelse leer iets nieuws van deze eeuw is. In de middeleeuwen zorgde de Rooms Katholieke Kerk dat de onbijbelse leer aan iedereen werd opgedrongen als een aan teContinue reading “De wereld van onbijbelse leer #1”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging

In deze tijd staat de christenheid onder druk. Diegenen die tot het christendom behoren, willen per se diegenen die Jezus niet als hun god willen aannemen als ketters veroordelen. Nochtans zou men kunnen zeggen dat die niet-trinitariërs eigenlijk de ware christenen zijn. Het christendom haar religieuze huizen zijn verontreinigd met een vals menselijke leerstelling ofContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus

In de Bijbel wordt er gesproken van bepaalde tijden die zullen aantreden, waarbij er meerdere natuurrampen zouden voorkomen en mensen zich tegen elkaar zouden verzetten, zelfs religieuze groepen zich tegen elkaar zouden gaan keren. Wij mogen stellen dat wij nu in die tijden of \”samenstel van dingen\” zijn aangekomen. Dit tijdsgebeuren met vele terroristische aanslagen,Continue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg

In de eerste eeuw kwamen er meer en meer mensen bij de groep die de Joodse leermeester Jeshua (Jezus Christus) wilden volgen. Geleidelijk aan groeide de Joodse sekte De Weg uit tot een groepering met over verscheidene streken meerdere verspreide groepen. Het stak echter de ogen uit van de Joden dat er in die bewegingContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom

Vervolg van Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning Op de zoektocht naar het ware geloof komen meerdere mensen in contact met de Getuigen van Jehovah. Die stroming in de christenheid schrikt hen meestal af en maakt hen ook niet bewust om eens verder te gaan zoeken naar gelijkdenkenden, maarContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom”

Create your website with WordPress.com
Get started