Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten

Deze dagen wanneer we elkaar weer gaan treffen rond de feestdis is het belangrijk om bepaalde onderwerpen, zoals Corona en vaccinaties, maar ook politiek, te vermijden om geen oplopende discussies te hebben. Normaal zeggen ze ook dat men best niet over godsdienst praat, maar toch verzoekt God ons met anderen over Hem te praten. WijContinue reading “Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten”

Wat met de knal drang

Knaldrang Er is heel wat over gepraat en in september werd het zelfs toegevoegd in het Van Dale-woordenboek: knaldrang. De intense behoefte om te feesten. Het gevoel op zich bestaat ongetwijfeld al langer, maar nooit eerder werd het zo expliciet benoemd als een soort van veel voorkomend neveneffect van een pandemie. Het is als hetContinue reading “Wat met de knal drang”

Over gaan tot een juiste focus

De lockdown en corona-crisis heeft heel wat mensen kopzorgen bezorgd. Meermaals werden wij bestookt met een heel reeks vragen welke verrassend genoeg nog niet leken behandeld te zijn in een Nederlandstalige website van ons. Op de Engelstalige sites kwamen wel veel van die aspecten aan bod, maar in het Nederlands zijn wij in gebreke gebleven.Continue reading “Over gaan tot een juiste focus”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen

Aanhangen kan gaan om samenhechten, samendraaien maar ook om binden, aanbinden aaneenbinden, bijeenbinden, bijeenrijgen, samen binden, aaneenstrikken, samenspelden, aaneenkluisteren en betreft de aanduiding dat iets aan eengedaan is (van aaneendoen) of behoort tot iets. Diegene die iets aanhangt wil aangeven dat hij behoort bij datgene naar waar het woord verwijst. Zo heeft men als menContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging

In deze tijd staat de christenheid onder druk. Diegenen die tot het christendom behoren, willen per se diegenen die Jezus niet als hun god willen aannemen als ketters veroordelen. Nochtans zou men kunnen zeggen dat die niet-trinitariërs eigenlijk de ware christenen zijn. Het christendom haar religieuze huizen zijn verontreinigd met een vals menselijke leerstelling ofContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten

De naar God zoekende mensen moeten weten dat in de Christenheid voor hen een voorziening ligt. Men moet niet overstappen naar de islam om de Enige Ware God te dienen. In het begin van de huidige jaartelling was er een Joodse leermeester die veel aandacht trok en die meerdere leerlingen en volgelingen rond zich kreeg.Continue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten”

500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

De meeste protestanten zal je vandaag horen zeggen dat zij mogen terugblikken op \”500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer\”. Voor de protestanten is dit 500-jarig jubileum een goede aanleiding om meerdere lezingen en studies te brengen over de Reformatie. Het kan een tijd van reflectie genoemd worden waarbij mag nagedacht wordenContinue reading “500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer”

Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

Maar Agrippa zei tot Paulus: „Gij zoudt mij in korte tijd overreden een christen te worden.” Hierop zei Paulus: „Ik zou voor het aangezicht van God wel de wens tot uitdrukking willen brengen dat hetzij in korte tijd of in lange tijd niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zo zouden wordenContinue reading “Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.”