Design a site like this with WordPress.com
Get started

Wat de Bijbel ons vertelt over de posities van God en Jezus

De God die de aarde maakte “22  Paulus antwoordde: “Mannen van Athene, ik zie dat jullie veel ontzag hebben voor de goden. 23 Want ik heb heel veel heiligdommen in jullie stad gezien. Ik heb zelfs een altaar gevonden waarop staat: ‘Voor de onbekende god.’ Over die God kom ik jullie vertellen. Jullie aanbidden HemContinue reading “Wat de Bijbel ons vertelt over de posities van God en Jezus”

Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=AxLri0K_Ld0 We beseffen onvoldoende dat de techgiganten particuliere bedrijven zijn met richtlijnen die ze zelf kunnen vaststellen en handhaven. De samenleving is te veel gaan leunen op Facebook, Twitter en YouTube. Waarom het vooral fout gaat is dat de techgiganten vinden dat ze platforms zijn die ‘doorgeven’, terwijl overheden en…

The New York Times en de journalistiek: de waarheid is …

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE Media doen er verstandig aan om in het openbaar te antwoorden op aanvallen van populisten. Deze hebben er een handje van om media nep te noemen en van te beschuldigen vooringenomen te zijn. Zelfs om het idee van de waarheid te betwijfelen. Maar er past een onderscheid. Journalisten zijn…

Geen mooipraterij, maar de waarheid

Originally posted on De grote Rudolf Steiner Citatensite:
Het zal nooit gebeuren dat ik het een of ander zeg om de reden dat het een of ander mens of een groep mensen bevalt, maar uitsluitend omdat het mijn overtuiging, mijn onderzoeksresultaat is, dat het waar is. […]  Nogmaals wil ik benadrukken dat ik wat ik…

Gevoel en begrip voor de waarheid liggen in ieder mens besloten

Originally posted on De grote Rudolf Steiner Citatensite:
Degene die het bovenzintuiglijke waarneemt, moet niet alleen spreken tot hen die trachten de geesteswereld te doorgronden. Hij moet zijn woorden richten tot àlle mensen. Want hij heeft de taak om mededelingen te doen over dingen die alle mensen betreffen; ja, zelfs weet hij dat niemand in…

Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen

In 2019 werd het even heel stil op de straten. Een Chinese Keizer leek rond te dwalen in de wereld. Eerst lachte iedereen met dat spook dat hen toch niet zou kunnen deren. Maar toen kwamen de cijfers van de ziekenhuizen anders aan geven en kwam men al snel te spreken over een ernstige pandemie.Continue reading “Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen”

Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.

Iedereen van ons heeft de eigen keuze om te kiezen wat te geloven en wat als onwaar te beschouwen. Maar de Goddelijke Schepper verlangt van de mensheid dat deze afstand neemt van menselijke verzinsels omtrent Zijn bestaan en Schepping . Broeder Roberts schrijft: We werden uitgenodigd om deel te nemen aan de overgave van deContinue reading “Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.”

Nodige aanmaning of aansporing

Eens dat wij als mens voet op de aarde zetten moeten wij er ons in kunnen weren. Het opgroeien in deze wereld gebeurt niet altijd van een leien dakje. Wij moeten als het ware door het leven gegidst worden. Aanmaningen of nadrukkelijke aansporingen of waarschuwingen moeten ons attent maken op bepaalde regels of wijzen vanContinue reading “Nodige aanmaning of aansporing”

De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel

Voorgaande: De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen Wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats. (2 Pet. 1:19) Bijbels begrip: profetie Een bekend begrip inContinue reading “De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel”

Een richtlijn om zich van het verkeerde af te houden

De Broeders in Christus hebben zich over heel de wereld verenigd en houden zich aan bepaalde overeenkomsten die gebaseerd zijn op de Bijbelse fundamenten. Het is namelijk zo dat de Broeders in Christus als ware discipelen van Jezus Christus / Yeshua zich willen houden aan de leer van Jezus de Nazareen, die de mensen opdroegContinue reading “Een richtlijn om zich van het verkeerde af te houden”