Design a site like this with WordPress.com
Get started

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“. In veel landen is Hemelvaartsdag eenContinue reading “Voor hen die Hemelvaart vieren”

Het credo van de Christadelphian

  Er is slechts één God, de Vader. Deze god boven alle goden is de God van Abraham, Isaac, Jacob en van Jezus en zijn volgelingen. De enige Ware God die geen leugens vertelt, heeft de wereld geschapen en de mensheid Zijn onfeilbaar Woord geschonken. Door God die een eeuwige Geest is kwam alles totContinue reading “Het credo van de Christadelphian”

Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

Maar Agrippa zei tot Paulus: „Gij zoudt mij in korte tijd overreden een christen te worden.” Hierop zei Paulus: „Ik zou voor het aangezicht van God wel de wens tot uitdrukking willen brengen dat hetzij in korte tijd of in lange tijd niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zo zouden wordenContinue reading “Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.”

Geloofspunten van de Christadelphians in het kort

De Bijbel is Gods geïnspireerde woord. Het is Zijn boodschap tot ons. Er is slechts één god, de Vader. De Heilige Geest is de Kracht van God. Jezus is zowel Zoon van God alsook een menselijk wezen, ongeveer 2000 jaar geleden geboren uit zijn moeder Maria. Door een zondeloos leven te leiden heeft Jezus deContinue reading “Geloofspunten van de Christadelphians in het kort”