Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gevoel en begrip voor de waarheid liggen in ieder mens besloten

Originally posted on De grote Rudolf Steiner Citatensite:
Degene die het bovenzintuiglijke waarneemt, moet niet alleen spreken tot hen die trachten de geesteswereld te doorgronden. Hij moet zijn woorden richten tot àlle mensen. Want hij heeft de taak om mededelingen te doen over dingen die alle mensen betreffen; ja, zelfs weet hij dat niemand in…