Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nodige aanmaning of aansporing

Eens dat wij als mens voet op de aarde zetten moeten wij er ons in kunnen weren. Het opgroeien in deze wereld gebeurt niet altijd van een leien dakje. Wij moeten als het ware door het leven gegidst worden. Aanmaningen of nadrukkelijke aansporingen of waarschuwingen moeten ons attent maken op bepaalde regels of wijzen vanContinue reading “Nodige aanmaning of aansporing”

Exhortation – Exhortatie of uiteenzetting

Explanation about what you will find under the tag “exhortation”. / Uitleg over wat u zal kunnen vinden onder de tag “exhortatie.