Design a site like this with WordPress.com
Get started

Steeds minder kinderen die hun communie of vormsel doen

Het aantal kandidaten voor communies daalt jaar na jaar; maar wat zijn de beweegredenen voor diegenen die nog een communie wensen te doen?

Vele kerken in Oekraïne beroofd en vernietigd door de Russen

Vele Oekraïense kerken zijn ook het slachtoffer geworden van het Russisch geweld.

Bevraging bij Katholieken en synode over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk

Maandag 15 augustus moesten alle rooms-katholieke bisschoppenconferenties overal ter wereld de samenvattingen van de raadpleging van de katholieke gelovigen naar Rome hebben opgestuurd.

Allhallowgetijde met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen

Er zijn verschillende mensen die beweren dat Halloween een Amerikaans feest zou zijn dat onlangs naar België en Nederland is overgebracht. Hoewel, dergelijke dagen om de doden te eren of te vieren bestaan in deze streken al vele eeuwen. Al vroeg waren er de Kelten die hun doden herdachten. Het feest van Samhain of Samain,Continue reading “Allhallowgetijde met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen”

“Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

Op 24 november 2005 creëerde ik een praatgroep (op MSN) welke zou uitgroeien tot de website “Christadelphian world” op Multiply. Na enkele jaren veranderde Multiply haar doelstellingen en gaf het haar groepen op, zodat ik naar een andere oplossing moest zoeken. Voor alle veiligheid, om al de gemaakte artikelen niet te verliezen, plaatste ik hetContinue reading ““Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis”

Geloofwaardigheid van Katholieke Kerk verder aangetast

Vervolg van Operatie Kelk voor niets De verjaring van het pedofilie-proces rond de Katholieke geestelijken maakt dat er nu toch nog meer kans gaat bestaan dat Katholieken eens wakker geschud gaan worden. Volgens aartsbisschop Jozef De Kesel heerst er sinds de verschillende schandalen rond kindermisbruik door geestelijken een nultolerantie in de Belgische katholieke kerk.Maar hierContinue reading “Geloofwaardigheid van Katholieke Kerk verder aangetast”

Operatie Kelk voor niets

Joe machtig de Katholieke Kerk in België wel is, bewijst weer eens de sisser van “Operatie Kelk“. Na vele jaren met geestelijke moeilijkheden geleefd te hebben, durfden ouder geworden ex-misdienaars hun mond open te doen van bepaalde handelingen die zij moesten ondergaan in hun katholieke kerk. Nadat jongeren bij hun ouders geklaagd hadden over teContinue reading “Operatie Kelk voor niets”

De wereld van onbijbelse leer #3

Vervolg van De wereld van onbijbelse leer #1 De wereld van onbijbelse leer #2 Doorheen de geschiedenis wenste de Rooms Katholieke Kerk haar macht hoog houden en deed zij er alles aan om met haar politieke en geestelijke macht de bevolking onder haar duim te houden.  eeuwen werd er regelmatig bijeengekomen om over uiteenlopende geloofskwestiesContinue reading “De wereld van onbijbelse leer #3”

De wereld van onbijbelse leer #1

Heden leven wij in wat wij een wereld van onbijbelse leer kunnen noemen. De onbijbelse of valse leerstellingen vieren hoogtij. Maar wij moeten niet denken dat de onbijbelse leer iets nieuws van deze eeuw is. In de middeleeuwen zorgde de Rooms Katholieke Kerk dat de onbijbelse leer aan iedereen werd opgedrongen als een aan teContinue reading “De wereld van onbijbelse leer #1”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning

In het leven moeten er regelmatig keuzes gemaakt worden. Een heel belangrijke keuze is die op geestelijk vlak. Men heeft heel wat religieuze groepen in de wereld waarbij in sommige landen de kerken hun aanhangers zien toe nemen terwijl in andere landen de aanwezigen in een kerkdienst sterk afnemen. In sommige landen is er éénContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning”